sociale samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN SOCIALE SAMENLEVING

 

De kinderbijslag verhogen en inkomensafhankelijk maken
DENK vindt dat de kinderbijslag terecht moet komen bij ouders die daar het meeste baat bij hebben. DENK is daarom:

 • Vóór het vanaf een (huishoud)inkomen van €75.000 vaststellen van het kinderbijslagbedrag op € 0
 • Vóór een verhoging van het kinderbijslagbedrag

 

Omkijken naar ouderen
DENK vindt het onrechtvaardig dat ouderen onder strenge voorwaarden vallen wat betreft hun inkomen en maar weinig jaren hebben om van hun oude dag te genieten. Daarnaast maakt DENK zich sterk tegen sociaal isolement onder ouderen. DENK is daarom:

 • Vóór het terugdraaien van de versnelde verhoging van de
  AOW-leeftijd naar 67
 • Vóór het verzachten van de vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
 • Vóór het afschaffen van het woonlandbeginsel
 • Vóór een verhoging van de ouderenkorting
 • Vóór een Nationaal Actieplan tegen Eenzaamheid onder Ouderen
 • Vóór het tegemoet komen van mensen die net buiten de boot vielen door de vernieuwing van de Remigratiewet

 

Rechtvaardige uitkering van bonussen en salarissen
DENK accepteert het niet dat mensen aan de top van bedrijven en organisaties zichzelf buitensporig verrijken. DENK is daarom:

 • Vóór het verplichten dat bonussen evenredig
  onder werknemers worden uitgekeerd
 • Vóór een extra werkgeversheffing van 16% op het gedeelte van salarissen boven €150.000, zodat excessieve salarissen worden ontmoedigd
 • Vóór het afschaffen van de royale 30%-regeling voor expats

 

Meer betaald verlof om voor kinderen en zieken te zorgen
DENK vindt dat mensen altijd de gelegenheid moeten hebben om voor hun kinderen, ouders en dierbaren te zorgen. DENK is daarom:

 • Vóór een uitbreiding van het betaald zorgverlof naar 12 weken met uitbetaling van 70% van het loon
  Vóór een uitbreiding van het betaalde partnerverlof (bekend als vaderschapsverlof) met 8 dagen

 

Aanpakken van de armoede in Nederland
DENK wil ervoor waken dat de toename van huishoudens met schulden mensen, met name kinderen, niet op achterstand zet. DENK is daarom:

 • Vóór een keiharde bestrijding van kinderarmoede
 • Vóór gratis fietsen voor kinderen in armoede
 • Vóór het beter bereiken van mensen met schulden die niet bekend zijn bij gemeenten, door vroegsignalering door gemeenten en organisaties te ondersteunen
 • Vóór het vergroten van de expertise over de oorzaken van schulden bij gemeenten en organisaties
 • Vóór het reserveren van meer middelen voor het armoede- en schuldenbeleid

 

Wegnemen van de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij gelijkwaardig werk
DENK vindt dat gelijke gevallen áltijd gelijk beloond moeten worden, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dat is rechtvaardig en goed voor onze welvaart. DENK is daarom:

 • Vóór het transparant maken van beloningsstructuren bij bedrijven en organisaties
 • Vóór het vergroten van de aandacht voor genderstereotypen middels het onderwijs
 • Vóór het inrichten van een voorlichtingsportaal over salarisonderhandelingen

 

Een verzekeringsfonds voor arbeidsongeschiktheid en pensioen sparen wordt aantrekkelijker voor zzp’ers
DENK vindt het onverantwoord dat steeds meer mensen onverzekerd deelnemen aan de arbeidsmarkt. Bij ziekte en tijdens de oude dag komen mensen in problemen. DENK is daarom:

 • Vóór het invoeren van een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers, waarbij de overheid zorg draagt voor de financiële draagbaarheid
 • Vóór het vergroten van het pensioenbewustzijn bij zzp’ers
 • Vóór het vergroten van de fiscale aantrekkelijkheid van het sparen voor een eigen pensioen

 

Zorg voor kinderen en werk wordt beter te combineren
DENK wil dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen beter met elkaar kunnen verenigen. DENK is daarom:

 • Vóór het verhogen van de kinderopvangtoeslag, zodat kinderopvang beter betaalbaar wordt
 • Vóór het verhogen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, zodat ouders meer te besteden hebben

 

De belasting op vermogensrendement wordt progressief
DENK wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, ook op het gebied van vermogen. Hiermee zal de vermogensongelijkheid in ons land verminderen. DENK is daarom:

 • Vóór een vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement, zodat het systeem eerlijker wordt
 • Vóór een vermogensrendementsbelasting waarbij wij vermogens tussen €25.000 en €50.000 vijf procent mínder belasten en wij vermogens boven de €1.000.000 tien procent méér belasten

 

Instelling jaarlijkse monitor Bruto Nationaal Geluk
DENK vindt dat de nadruk in ons welvaartsbegrip te sterk ligt op geld, economische groei en kwantiteit, in plaats van op kwaliteit, gevoelens en ervaringen. DENK is daarom:

 • Vóór het instellen van een jaarlijkse monitor van het geluk in ons land, dat inzicht geeft in het Bruto Nationaal Geluk

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.