veilige samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN VEILIGE SAMENLEVING

 

De taken van defensie beperken tot waar wij internationaal in uitblinken: vrede en wederopbouw
DENK vindt dat de kracht van ons land niet ligt in vechten, maar in
de-escalatie en wederopbouw. DENK is daarom:

 • Vóór een efficiënter en toegespitst leger, dat alléén gericht is op verdediging, vrede en wederopbouw
 • Vóór het oprichten van een Ministerie van Vrede en Wederopbouw, in plaats van het Ministerie van Defensie
 • Vóór het afzien van de JSF en nieuwe onderzeeboten
 • Vóór het heronderhandelen van de NAVO-norm, zodat uitgaven voor conflictpreventie er ook onder vallen

 

Bestrijding van politiegeweld en etnisch profileren
DENK vindt dat dienaren van onze wet zich moeten houden aan de wet die zij moeten handhaven. DENK is daarom:

 • Vóór een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren
 • Vóór het verbieden van gevaarlijke arrestatietechnieken, zoals de nekklem
 • Vóór vergrote aandacht en meer tijd voor verantwoorde geweldstoepassing bij politieopleidingen
 • Vóór het gebruik van stopformulieren door de politie
 • Vóór meer aandacht voor diversiteit binnen de politieorganisatie en politieopleidingen

 

Kindermisbruik bestraffen met chemische castratie
DENK vindt dat het seksueel beschadigen van kinderen steviger moet worden aangepakt in Nederland. DENK is daarom:

 • Vóór chemische castratie in combinatie met behandeling als straf
  voor kindermisbruik
 • Vóór het onmogelijk maken van taakstraffen als straf voor het bezit van kinderporno
 • Vóór meer budget en capaciteit bij de politie om (online) kinderporno te bestrijden

 

Digitale veiligheid als speerpunt voor de toekomst
DENK vindt de ontwikkeling van de digitale wereld een kans, maar is zich bewust van de gevaren. DENK is daarom:

 • Vóór meer aandacht voor cybersecurity in het onderwijs om voldoende cybersecurity specialisten op te leiden
 • Vóór strenge minimum standaarden waar iedereen die gegevens verwerkt aan moet voldoen
 • Vóór een internationaal leidende rol om de minimale standaarden internationaal geaccepteerd te krijgen

 

Toegankelijke en kundige rechtsspraak en rechtsbijstand
DENK vindt dat rechtsgang toegankelijk moet zijn voor iedereen.
Recht is een recht en geen privilege. DENK is daarom:

 • Vóór het schrappen van de sluiting van rechtbanken
 • Vóór het investeren in de kwaliteit van de rechtspraak en de strafrechtketen
 • Vóór het verlagen van de griffierechten en de eigen bijdragen in de rechtspraak

 

De politie dichter bij de burger organiseren
DENK vindt dat met de Nationale Politie de politie de afgelopen jaren te grootschalig is geworden. DENK is daarom:

 • Vóór het wederom onderbrengen van de politie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Vóór de regionalisering van de prioritering van de Nationale Politie
 • Vóór medezeggenschap van burgers over de allocatie van 20% van onze politiecapaciteit

 

Meer aandacht voor de preventie van criminaliteit
DENK vindt dat alleen een keiharde aanpak niet genoeg is om criminaliteit te kunnen bestrijden. DENK is daarom:

 • Vóór het uitbreiden van het preventiebeleid gericht op het aanpakken van de grondoorzaken van criminaliteit

 

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen
DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom:

 • Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd

 

Intimidatie bestrijden
DENK vindt dat de publieke, maar ook de online ruimte veilig moet zijn voor iedereen. DENK is daarom:

 • Vóór een Landelijk Meldpunt Intimidatie via een app, zodat meldingen kunnen leiden tot een compleet beeld en gerichte handhaving in gebieden

 

De aanpak van terrorisme wordt verbreed tot alle gevaarlijke uitwassen en getoetst aan rechtsstatelijkheid
DENK vindt dat de huidige aanpak van terrorisme is gefixeerd op een vorm. Alle gevaren voor onze samenleving moeten worden aangepakt op een rechtstatelijke wijze. DENK is daarom:

 • Vóór het invoeren van een Actieplan Integrale Aanpak Extreemrechts Geweld, omdat de dreiging van extreemrechts door diensten wordt onderschat
 • Vóór het onmogelijk maken van veiligheidsmaatregelen zonder tussenkomst van een onafhankelijke instantie

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.