Verkiezingsprogramma DENK Verenigd Arnhem

 

Voorwoord lijsttrekker

Volgend jaar vieren we het honderdjarige bestaan van het mannen én vrouwenkiesrecht in Nederland. Een mijlpaal in onze Nederlandse geschiedenis, zij het niet dat het vertrouwen in onze democratie steeds meer lijkt af te brokkelen. Dat is een constatering die mij raakt; als mens, als Arnhemmer, als volksvertegenwoordiger en als lijsttrekker van DENK Verenigd Arnhem.

De politieke elite heeft gefaald. Ze is er onvoldoende in geslaagd om te luisteren naar geluiden uit alle lagen van de Arnhemse samenleving en te bouwen aan een stadsbestuur dat daadwerkelijk een afspiegeling vormt van alle Arnhemmers.

Ondanks dat de economie sinds kort weer langzaam groeit, heeft het stadsbestuur niet kunnen waarborgen dat álle Arnhemmers van deze ontwikkelingen profiteren. Dat terwijl het stadsbestuur de bevoegdheid en middelen heeft om Arnhem tot een inclusieve stad te maken waarbinnen een eerlijke verdeling van welzijn, welvaart, kennis en macht de norm is. Een stad waarin we de koek eerlijk verdelen, zodat mensen aan de onderkant niet langer hoeven te vechten om de kruimels.

U kunt daar verandering in brengen door op woensdag 21 maart 2018 te stemmen op een partij die streeft naar een eerlijke representatie van álle Arnhemmers. Iedere Arnhemmer wil goed onderwijs, werk, een woning en de zorg die hij of zij nodig heeft, wil vrede, vrijheid en voorspoed voor al haar kinderen, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. In deze idealen vinden en herkennen wij elkaar. Het is daarom tijd om de krachten te bundelen en ons te verenigen; voor een inclusief Arnhem, van en voor alle Arnhemmers.

Daarom doe ik een beroep op alle Arnhemmers. Breng uw stem uit op 21 maart 2018!

Breng uw stem uit op DENK Verenigd Arnhem

Dr. Kürşat Bal
Lijsttrekker DENK Verenigd Arnhem

Download PDF: Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018 DENK Verenigd Arnhem

 

DENK Verenigd Arnhem Standpunten Kieskompas 2018

 

[email protected]
Facebook pagina DENK Verenigd Arnhem

 

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.