DENK Amsterdam

DENK Amsterdam heeft haar doelstellingen gebaseerd op drie pijlers: Inclusiviteit, Rechtvaardigheid en Leefbaarheid.

Inclusiviteit

Amsterdam is de stad van diversiteit en daar zijn we trots op! Onze diversiteit gaan we beter benutten! Wij streven naar een Amsterdam waar het niet uitmaakt waar je vandaan komt of hoe je heet. De afkomst en cultuur van elke Amsterdammer zijn gelijkwaardig aan elkaar.

Rechtvaardigheid

Wij willen eerlijke kansen voor onze jeugd en betere carrièremogelijkheden voor kwetsbare groepen.
Er komt een einde aan racismegevoelige praktijken zoals etnisch profileren bij de politie en onder advisering op scholen.

We pakken de armoede aan door de sociale voorzieningen te verruimen. Iedere inwoner van Amsterdam verdient een beter toekomstperspectief. Onze ouderen krijgen de waardige verzorging die ze verdienen.

Leefbaarheid

Amsterdam is een groeiende stad. Dit zorgt voor werkgelegenheid en welvaart, maar heeft ook een keerzijde. Deze groei zorgt voor woningnood, verkeersdrukte en overlast. Wij realiseren een betere verdeling van het woningaanbod. De bereikbaarheid wordt verbeterd en we stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer. Daarnaast houden we vast aan de klimaatdoelen van Parijs en verbeteren de luchtkwaliteit in de stad.

DENK Amsterdam vindt dat het tijd is voor een ander geluid. Het geluid van de Amsterdammers dat niet gehoord wordt.
Met uw steun gaan wij strijden voor een inclusief, rechtvaardig en leefbaar Amsterdam.

Want: AMSTERDAM IS VAN ONS ALLEMAAL!

DENK Amsterdam
[email protected]
https://www.facebook.com/denkamsterdam/