Persverklaring DENK Voorjaarsnota

Persbericht DENK 11 mei 2022:

DENK zet in op koopkrachtcompensatie en de bestrijding van ongelijkheid in gesprek met Rutte en Kaag

Koopkracht en discriminatiebestrijding prioriteiten DENK

De Tweede Kamerfractie van DENK heeft vandaag een constructief gesprek gevoerd met minister-president Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag over de Voorjaarsnota en de plannen van het kabinet. Tijdens dit gesprek heeft de fractie van DENK meegegeven wat voor DENK de politieke prioriteiten zijn voor de komende periode.

De grootste uitdaging van het land is op dit moment de dalende koopkracht als gevolg van onder andere de inflatie, waardoor de financiële positie van huishoudens steeds meer onder druk komt te staan. DENK heeft het kabinet dan ook opgeroepen om de belofte van een evenwichtig koopkrachtbeleid na te komen, waarbij er geen sprake kan zijn van lastenverzwaringen voor de lage- en middeninkomens. Koopkrachtcompensatie is dus zeer belangrijk. DENK heeft verder aangedrongen op huurmatiging, verlaging van de BTW en verlaging van de accijns op brandstof om het leven voor Nederlanders weer betaalbaar te maken.

DENK heeft aangedrongen op extra investeringen om de ongelijkheid in ons land te bestrijden en inclusie te bevorderen. DENK wil in dit kader concreet een additionele investering in het beleid tegen discriminatie en racisme. Ook verwacht DENK inzet op cultuursensitieve zorg, eeuwigdurende grafrust en de rentevrije hypotheek. Uiteraard is een aanzienlijke versnelling van de hersteloperatie van de Toeslagenmisdaad van het grootste belang.

In het gesprek heeft DENK verder benadrukt dat compensatie voor gemeenten voor hun taken in het sociale domein van groot belang is. Vanwege de bezuinigingen op onder andere de jeugdzorg en decentrale regelingen, is het van belang om gemeenten voldoende middelen te geven om de taken in het sociale domein uit te voeren. Dit staat nu ernstig onder druk.

DENK ziet uit naar het debat met het kabinet over de voorgenomen maatregelen. In het kader van transparante politiek, publiceert DENK de inzet van het gesprek met de minister-president en de minister van Financien online via de sociale media en website van DENK. Dit zal gedurende dit proces doorlopend gebeuren wanneer daartoe aanleiding is.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met hoofd communicatie / persvoorlichter Abdellah Dami: [email protected]