Standpunten

Categorie:
Een inclusieve samenleving Categorie: Een inclusieve samenleving
Een lerende samenleving Categorie: Een lerende samenleving
Een gezonde samenleving Categorie: Een gezonde samenleving
Een sociale samenleving Categorie: Een sociale samenleving
Een veilige samenleving Categorie: Een veilige samenleving
Een ondernemende samenleving Categorie: Een ondernemende samenleving
Een leefbare samenleving Categorie: Een leefbare samenleving
Een rechtvaardige samenleving Categorie: Een rechtvaardige samenleving
Een democratische samenleving Categorie: Een democratische samenleving
Een duurzame samenleving Categorie: Een duurzame samenleving
Categorie:

Een nieuwe beweging met een nieuwe benadering

Nederland is eenheid in verscheidenheid. Wat ons bindt is dat wij vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel sociale uitsluiting tegengaan en achterstelling bestrijden. Want onrechtvaardigheid zorgt voor onrust in de samenleving en dat werkt onveiligheid in de hand.

Wij verschillen ook van elkaar. Onze kracht is dat wij die verschillen kunnen bundelen, ons kunnen inleven in de ander, om daar vervolgens positieve energie uit te putten.
Wij streven ernaar de kloof tussen politiek en burger te dichten, de verschillende werkelijkheden aan elkaar te verbinden en een stem te geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek.

DENK vindt dat er weer balans moet komen in Nederland.

De 10 thema’s uit het verkiezingsprogramma:

  1. Een inclusieve samenleving waarin wij elkaar accepteren;
  2. Een lerende samenleving waarin wij ieders talent benutten;
  3. Een gezonde samenleving waarin wij zorg dragen voor elkaar;
  4. Een sociale samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar;
  5. Een veilige samenleving waarin mensen zich vertrouwd en geborgen voelen;
  6. Een ondernemende samenleving waarin het MKB bloeit;
  7. Een leefbare samenleving waarin mensen betaalbaar prettig en gemengd wonen;
  8. Een rechtvaardige samenleving die internationaal rechtvaardigheid bevordert;
  9. Een democratische samenleving waarin de stem van alle burgers wordt gehoord;
  10. Een duurzame samenleving waarin wij omkijken naar onze omgeving.

 

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.