Vereniging Politieke beweging DENK

ANBI

DENK is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).

De officiële naam van de vereniging is Politieke beweging DENK. Het landelijk partijbureau is gevestigd aan Lodewijk Pincoffsweg 503, te Rotterdam.

KVK-nummer: 63315645
Postadres: Lodewijk Pincoffsweg 503, 3071 AS Rotterdam
Bezoekadres: Lodewijk Pincoffsweg 503, 3071 AS Rotterdam
Telefoon: 010-307 2822
E-mailadres: [email protected]
Website: www.bewegingdenk.nl
RSIN / fiscaal nummer: 855183202
Rekeningnummer: NL66 INGB 0006 9344 29

Doelstelling vereniging Politieke beweging DENK
De vereniging heeft ten doel:

 • het behartigen van de belangen van alle inwoners van Nederland, het belang van Nederland en het bevorderen van de internationale rechtvaardigheid;
 • het scheppen van optimale omstandigheden waarin alle inwoners zichzelf kunnen zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtsstaat;
 • het bieden van kansen aan alle inwoners van Nederland om een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming.

Hoofdlijnen Beleidsplan 2021-2024
Voor het realiseren van de doelstelling, streeft DENK ernaar om in alle politieke lagen zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zijn. In het Beleidsplan 2021-2024 zijn de volgende hoofdlijnen geformuleerd voor de komende periode:

 • Goed resultaat bij de eerst volgende verkiezingen.
 • Professionalisering en doorontwikkeling van interne partijstructuren.
 • Meer bereik en betrokkenheid genereren door activiteiten interactiever te maken.
 • Meer mensen aan de partij binden en kader uitbouwen; ledenparticipatie vergroten.

Leden
De leden van Politieke beweging DENK worden hoofdzakelijk per e-mail geïnformeerd over de partijontwikkelingen. Minstens 1 keer per jaar organiseert de partij de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze enkel voor leden toegankelijke vergaderingen worden verenigingsgerelateerde zaken besproken. Tevens is er de mogelijkheid om te netwerken en/of jezelf aan te melden als vrijwilliger.

Nieuwsbrieven
Leden en geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor het ontvangen van een digitale nieuwsbrief. Abonneren op onze nieuwsbrief kan via de onderstaande link:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Op verschillende social media kanalen informeert Politieke beweging DENK haar leden en geïnteresseerden. Schrijf je in of volg de partij voor de laatste ontwikkelingen via de onderstaande link. De bijdrage van onze landelijke volksvertegenwoordigers is tevens op social media te volgen.

twitter.com/denknl facebook.com/DenkNL bewegingdenk.nl linkedin.com/in/denknl instagram.com/denknl instagram.com/denknl

Overige activiteiten:
Politieke beweging DENK heeft 3 neveninstellingen, te weten:

 • Jongerenbeweging Oppositie ter bevorderen van de politieke participatie van jongeren;
 • Wetenschappelijk instituut Statera voor het verrichten van politiek-wetenschappelijke activiteiten en
 • Beweging DENK Internationaal voor het verrichten van vormings- en scholingsactiviteiten van organisaties buiten Nederland.

Inkomsten vereniging
De vereniging wordt middels de onderstaande bronnen voorzien van haar inkomen:

 • Subsidie vanuit Wet Financiering Politieke Partijen
 • Lidmaatschapsbijdragen
 • Giften

Deze inkomsten worden beheerd door het landelijke partijbureau, onder toezicht van de penningmeester.

Landelijk partijbestuur
Het partijbestuur bestaat uit de bestuursleden:

 • Ejder Köse (voorzitter)
 • Fazlı Kafa (secretaris)
 • Gürcü Polat-Işıktaş (penningmeester)

Het landelijk bestuur van vereniging Politieke beweging DENK is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en de partij. Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteunt door het partijbureau. Het bureau is gevestigd te Rotterdam.

Beloningsbeleid
Medewerkers van politieke beweging DENK zijn in dienst van de vereniging Politieke beweging DENK of Stichting Ondersteuning Tweede Kamer fractie DENK en worden voor de salariëring ingedeeld volgens de salarisschalen van rijksambtenaren.

Secretarieel jaarverslag en financieel jaarverslag

ANBI document

Afdelingsreglement en Huishoudelijk reglement

Statuten DENK

Giftenreglement DENK