Wetenschappelijk Instituut Statera

 

 

De Stichting Wetenschappelijk Instituut STATERA is het wetenschappelijk instituut van Politieke Beweging DENK. De naam ‘STATERA’ is het Latijnse woord voor balans. De naam van het wetenschappelijk instituut sluit dan ook aan op de visie van Politieke Beweging DENK, namelijk dat er weer balans in de politiek gebracht dient te worden.

Een van de manieren waarop dit gedaan kan worden, is door politiek-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Hiermee kunnen actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief worden bekeken dan door de gevestigde politieke partijen wordt gedaan, bijvoorbeeld het integratievraagstuk. Hiermee kan Politieke Beweging DENK vervolgens het (maatschappelijke) debat beïnvloeden en de politiek scherp houden. STATERA verricht dit onderzoek voor de Politieke Beweging DENK.

Een andere functie die STATERA uitvoert, is het organiseren van DENK-tanks, waarin leden en niet-leden hun expertise over onderwerpen met het wetenschappelijk instituut en Politieke beweging DENK kunnen delen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, veiligheid, zorg of economie. Hiermee kunnen mensen die zich betrokken voelen, op een laagdrempelige wijze hun inzichten delen met de politiek.

STATERA verwelkomt iedereen die graag zou willen bijdragen aan het instituut. Dus heeft u bepaalde expertise, waarvan u vindt dat er in de politiek iets mee gedaan moet worden? Wilt u uw steentje bijdragen aan STATERA, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een DENK-tank? Of heeft u wetenschappelijke kennis of ervaring die u graag wil inzetten voor STATERA en de Politieke beweging DENK? Stuur dan een mail naar [email protected].