REACTIE DENK OP RAPPORT PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE GASWINNING GRONINGEN

Persbericht DENK 24 februari 2023:

De Fractie van DENK heeft met verbijstering kennis genomen van het rapport van de enquêtecommissie. Veel was al bekend, maar het rapport brengt nogmaals naar voren hoezeer Nederland met de langdurige voortzetting van de gaswinning in Groningen geaccepteerd heeft dat bedrijfswinsten voorrang hadden op mensenrechten. De Groningers waren overgeleverd aan instituties en hebben de controle over hun eigen leven verloren. Het belang van de Groningers bleef jarenlang ondergeschikt aan het financiële belang van de Staat en van Shell en Esso. De NAM die namens hen opereerde in het Groningenveld bleef zijn eigen financiële belangen alsmaar voorop stellen. En Groningers af te schepen met te lage schadevergoedingen en te lange wachttijden. Daarbij is de Kamer meerdere malen onjuist en volledig geïnformeerd.

Farid Azarkan (DENK): “Het is tekenend voor kabinetten Rutte dat de Kamer meermaals onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Hierdoor kon de Kamer zijn controletaak niet goed uitoefenen. Hier moet verantwoording over worden afgelegd.”

De Fractie van DENK wil dat het Kabinet alle conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissies overneemt. Het IMG moet meer bevoegdheden krijgen om de schade zelf vast te stellen. De NAM moet minder mogelijkheden krijgen om snelle afhandeling te blokkeren. De bewijslast moet worden omgekeerd. Alle schade moet worden voorgeschoten door de overheid en de schade moet hierbij verhaald worden op de NAM. De Staat is nalatig geweest in het erkennen van zijn eigen bijdrage in dit debacle. Met een opbrengst van €363 miljard euro, waarbij er welgeteld 1% is besteed aan de provincie Groningen, moet de Staat zelf een grotere verantwoordelijkheid nemen. Kortom de Staat moet zelf ook over de brug komen in de tegemoetkoming van de Groningers.