Onze politici

Tweede Kamerfractie

Portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie DENK

Bestuur

 • Binnenlandse Zaken (BZK): S. van Baarle
 • Koningsrelaties (BZK): T. Kuzu
 • Justitie en Veiligheid (J&V): F. Azarkan

Sociaal

 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): S. van Baarle
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): T. Kuzu

Onderwijs

 • Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW): S. van Baarle

Internationaal

 • Buitenlandse zaken (Buza): T. Kuzu
 • Defensie (Def): T. Kuzu
 • Europese Zaken (Eur): T. Kuzu
 • Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Buha): T. Kuzu

Financieel-Economisch

 • Financiën (Fin): F. Azarkan
 • Economische Zaken en Klimaat (EZK): F. Azarkan

Leefomgeving

 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): S. van Baarle
 • Infrastructuur en Waterstaat (I&W); S. van Baarle

Nieuw in te richten commissies

 • Rijksuitgaven: F. Azarkan
 • Digitalisering: F. Azarkan

Persvoorlichting
Neem voor meer informatie contact op met Hoofd Communicatie: [email protected]

Bezoekadres:
Prinses Irenepad 1
2595 BG Den Haag

Postadres:
Beweging DENK
Postbus 20018
2500 EA Den Haag