DENK wil onafhankelijk blijven en richt zich op meebesturen in 2026

Omdat het niet mogelijk is om als DENK op een onafhankelijke manier effectief te kunnen functioneren in het Europese Parlement zonder concessies te doen op haar kernwaarden, heeft het bestuur van DENK na intern beraad besloten niet mee te doen aan de Europese Parlementsverkiezingen van 6 juni 2024. DENK richt zich eerst op het opbouwen van een Europese familie van DENK-minded partijen en op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

Voor het effectief kunnen functioneren in het Europees Parlement is het noodzakelijk om aansluiting te zoeken bij één van de bestaande fracties in het Europese Parlement. DENK wil niet deelnemen aan een Europese fractie waarin de genocide in Gaza wordt ontkend of de misdaden van Israël worden gebagatelliseerd. Daarnaast hebben alle Europese fracties een fundamenteel andere visie op de toekomst van Palestina, waarin DENK een voorstander is van een staat onder de naam Palestina. DENK wil onafhankelijk blijven en geen concessies doen op haar kernwaarden. Aangezien dit onmogelijk is in het huidige Europese politieke bestel zijn wij genoodzaakt af te zien van deelname aan de Europese Parlementsverkiezingen.

Deelname aan Europese verkiezingen wordt voor DENK een reële optie indien er een familie van partijen zoals DENK is ontstaan in meerdere Europese landen. Daarmee kan de Europese slagkracht van DENK in Europees verband worden vergroot. Om die reden maakt DENK werk van de opbouw van een netwerk in verschillende Europese landen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om deel te nemen aan verkiezingen in lokale en landelijke verkiezingen in andere Europese landen.

DENK heeft de overtuiging op dit moment veel meer impact te kunnen hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. DENK bestuurt al mee in Rotterdam, Den Haag, Schiedam en Helmond. De bestuurlijke impact van DENK komt dus het beste tot uiting op het lokale vlak. De ambitie van DENK is om in 2026 in meer gemeenten te gaan meebesturen. Om onze focus te richten op daar waar wij bestuurlijke impact hebben, richten wij ons al geruime tijd op de voorbereiding van een geweldig resultaat in 2026.