Bestuurslid

In het landelijk bestuur van Politieke beweging DENK komen twee posities beschikbaar vanwege het naderen van het einde van de reguliere benoemingstermijn van vier jaar. Wij zoeken bestuursleden die de handen uit de mouwen willen steken, de straten opgaan en de belangen van de partij voor het eigen belang plaatsen. DENK is een beweging en wij willen ook nadrukkelijk een beweging zijn en blijven.

Wil jij meehelpen bouwen aan onze bloeiende beweging en een steentje bijdragen aan een beter Nederland? Leg jij je ook niet zomaar neer bij de status quo, en steek je liever de handen uit de mouwen voor een rechtvaardige samenleving? Kandideer je dan voor ons partijbestuur.

Bestuurslid DENK (Secretaris)

Wij zijn op zoek naar een secretaris die de ontwikkeling van de organisatie naar een hoger niveau wil brengen.

De Functie

De secretaris bewaakt de visie en missie van Politieke beweging DENK en zorgt ervoor dat alle besluiten conform de statuten en huishoudelijk regelement verlopen. De secretaris is de eerste aanspreekpunt voor leden en alle betrokkenen binnen en buiten de partij en zorgt ervoor dat alle vragen snel en duidelijk op de juiste plek terecht komen. De secretaris bewaakt ook de korte- en lange termijnagenda, zorgt dat de juiste onderwerpen op het juiste tijdstip voorbereid en opgepakt worden. Hiervoor organiseert de secretaris bestuurs- en ledenvergaderingen en bereidt deze voor, legt tijdens de vergadering de genomen besluiten vast en archiveert deze. De secretaris is een sparringpartner voor de voorzitter en ondersteunt deze waar nodig.

Taken en verantwoordelijkheden van de secretaris omhelzen o.a. de volgende zaken:

 • Signaleert kansen en weet deze waar nodig te vertalen naar concreet beleid;
 • Is het eerste aanspreekpunt voor leden en afdelingen;
 • Organiseert samen met de voorzitter de ledenvergaderingen;
 • Bereidt de agenda van bestuurs- en ledenvergaderingen voor, legt de besluitvorming vast en monitort de resultaten;
 • Draagt er zorg voor dat besluitvorming conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt;
 • Komt in voorkomende gevallen met voorstellen m.b.t. aanpassen van statuten en/of reglementen;
 • Adviseert in voorkomende gevallen de voorzitter en penningmeester;
 • Draagt de programma- en kandidaatstellingscommissie voor aan het bestuur;
 • Organiseert de verkiezingen;
 • Betrekt pro-actief leden;
 • Werft nieuwe leden en scout potentiële DENK vertegenwoordigers;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers;
 • Is verantwoordelijk voor interne en externe communicatie.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van het secretarieel jaarverslag;
 • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie;

De secretaris beschikt over de volgende competenties:

 • Een HBO werk- en denkniveau
 • Politiek- en bestuurlijk sensitief
 • Secuur en integer
 • Kritisch
 • Dienstverlenend
 • Flexibel
 • Empatisch
 • Kwaliteitsgericht
 • Besluitvaardig
 • Initiërend en proactief
 • Netwerkvermogen
 • Bindend vermogen en implementatiekracht
 • Sociale en betrokken houding
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring

Bestuursleden komen in aanmerking voor een vacatievergoeding. De tijdsbesteding is gemiddeld genomen tussen de 8-12 uur per week.

 

Solliciteren?

Stuur een CV met motivatiebrief en/of -video (max. 5 min) uiterlijk 30 april 2024 naar [email protected].

De selectie vindt plaats door de Benoemingsadviescommissie (leden M. Kolkilic, A. Maroof en M.  Arslan). De benoeming vindt plaats door de algemene ledenvergadering tijdens de vergadering van 25 mei 2024. Voor vragen over de procedure en functieomschrijving, kun je je wenden tot de voorzitter van de commissie via [email protected].