Bestuursvoorzitter

In het landelijk bestuur van Politieke beweging DENK komen twee posities beschikbaar vanwege het naderen van het einde van de reguliere benoemingstermijn van vier jaar. Wij zoeken bestuursleden die de handen uit de mouwen willen steken, de straten opgaan en de belangen van de partij voor het eigen belang plaatsen. DENK is een beweging en wij willen ook nadrukkelijk een beweging zijn en blijven.

Wil jij meehelpen bouwen aan onze bloeiende beweging en een steentje bijdragen aan een beter Nederland? Leg jij je ook niet zomaar neer bij de status quo, en steek je liever de handen uit de mouwen voor een rechtvaardige samenleving? Kandideer je dan voor ons partijbestuur.

 

Bestuursvoorzitter DENK

Wij zijn op zoek naar een verbindende en inspirerende voorzitter met bestuurlijke ervaring voor het partijbestuur van Politieke beweging DENK. 

De Functie

Het dagelijks bestuur van Politieke beweging DENK bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en monitort de uitvoering van beleid via de directeur van het partijbureau. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het ideaal van de partij.

De voorzitter hanteert de mogelijke diversiteit van in het geding zijnde belangen adequaat, daagt uit tot discussies, weet lijnen te trekken en verschillende opvattingen tot een constructief geheel te brengen. Charismatisch en natuurlijk gezag van de voorzitter vormen een belangrijk gegeven.

De  voorzitter weet zichzelf, indien nodig, ondergeschikt te maken aan de belangen van de beweging.  Hij/zij is in staat om te handelen in het bestuurlijk veld en weet tegelijkertijd de verbinding te leggen tussen de politiek, leden en vrijwilligers van DENK. Hij/zij zorgt voor een goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen. De voorzitter deelt de bevlogenheid van de volksvertegenwoordigers van DENK, begrijpt hun politieke opdracht, kan goed delegeren en behoudt het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

De voorzitter:

 • Is binnen het bestuur de verbindende factor en is verantwoordelijk voor een goed werkend bestuur en vereniging;
 • Werkt aan de verdere professionalisering en uitbreiding van de partij;
 • Zet zijn netwerk in om de partij goed te profileren;
 • Signaleert issues en geschillen en zet de juiste middelen in om zorg te dragen voor de continuïteit van de partij;
 • Bewaakt en ontwikkelt de lange termijnvisie;
 • Vertegenwoordigt DENK in de media;
 • Weet flexibel en evenwichtig om te gaan met verschillende belangen; zakelijk waar nodig en empathisch waar het kan, maar altijd in verbinding met de wensen en idealen van DENK.
 • Representeert de leden;
 • Organiseert samen met het bestuur de ledenvergaderingen;
 • Toezichthouder Integriteit
 • Toezichthouder neveninstellingen Politieke beweging DENK.

De voorzitter beschikt over de volgende competenties:

 • WO werk- en denkniveau
 • Politiek en bestuurlijk sensitief
 • Integer
 • Strategische visie
 • Inspirerend, empathisch en bevlogen
 • Besluitvaardig
 • Overtuigingskracht;
 • Delegatievermogen;
 • Bindend vermogen en implementatiekracht;
 • Inspirerend, empathisch en bevlogen;
 • Netwerkvermogen;
 • Bestuurlijke deskundigheid
 • Financiële deskundigheid
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Bestuurlijke ervaring

Bestuursleden komen in aanmerking voor een vacatievergoeding. De tijdsbesteding is gemiddeld genomen tussen de 8-16 uur per week.

Solliciteren?

Stuur een CV met motivatiebrief en/of -video (max. 5 min) uiterlijk 30 april 2024 naar [email protected].

De selectie vindt plaats door de Benoemingsadviescommissie (leden M. Kolkilic, A. Maroof en M.  Arslan). De benoeming vindt plaats door de algemene ledenvergadering tijdens de vergadering van 25 mei 2024. Voor vragen over de procedure en functieomschrijving, kun je je wenden tot de voorzitter van de commissie via [email protected].