BOKS

BOKS, dat staat voor Beweeg Onze Krachten Samen, is een platform dat in juli 2017 is gelanceerd door een aantal vrijwilligers binnen DENK. Het platform heeft als doel het bevorderen van de politieke dan wel maatschappelijke participatie van hen die vallen onder de Afro Diaspora. Tevens richten wij ons ook op aanverwante gemeenschappen, zij die in het verleden door kolonisatie zijn getroffen en zich kunnen identificeren met onze boodschap. Ons logo, de “Boks” (ofwel Dap) is een internationale begroeting die door een overgrote meerderheid van de doelgroep wordt herkend. Met deze groet onderstreept men erkenning, solidariteit en respect.

De visie van BOKS, namelijk het fungeren als een transparant platform dat de samenleving in haar kracht zet, valt geheel in lijn met de visie van DENK: Het realiseren van wederzijdse acceptatie binnen de Nederlandse samenleving.  

Wij streven ons doel op verschillende manieren te bereiken. Dit onder meer door het bezoeken en organiseren van activiteiten en het adviseren van onze Tweede Kamer- & Gemeenteraadsleden op onderwerpen die onze specifieke doelgroep aangaan. Daarnaast zijn wij altijd bereid tot het geven van presentaties, hetzij binnen organisaties, stichtingen of (onderwijs)instellingen.

BOKS maakt graag kennis met eenieder die zich in onze missie kan herkennen en/of meer over platform te weten zou willen komen. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar [email protected]

Contactgegevens:
Onze website: denk-boks.nl

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.