Buitenland, Defensie enOntwikkelingssamenwerking

De mondiale verhoudingen zijn constant aan verandering onderhevig. Volgens DENK is het daarom van belang dat de rol van Nederland in deze veranderende verhoudingen mee verandert. Nederland is van oudsher een land dat zich door zijn uitmuntende diplomatie en conflictpreventie weet te onderscheiden.

DENK anders