Onze DENKtank is een adviesorgaan voor de vereniging die adviseert over de hoofdlijnen van de partij. De DENKtank bestaat uit een aantal wetenschappers op de gebieden van de vijf pijlers uit ons politiek manifest:

– een verdraagzame samenleving
– een sociale samenleving
– een lerende samenleving
– een duurzame samenleving
– een rechtvaardige samenleving

Naast een selectie aan wetenschappers en professionals op die terreinen kunnen geïnteresseerde leden zitting nemen in onze DENKtank.

Momenteel zijn wij bezig met de opzet van de DENKtank. Wil je over de voortgang op de hoogte gehouden worden? Houd dan de nieuwsbrief in de gaten!