Verkiezingsprogramma DENK Deventer

 

Beste Deventenaar,

Deventer is een prachtige stad aan de IJssel met 1250 jaar geschiedenis, die voor iedereen vele kansen en mogelijkheden biedt. Zo is er volop bedrijvigheid, heeft de stad een voetbalclub die meedoet in de landelijke competitie, is er een hogeschool die studenten voorbereidt op een goede toekomst en is er een levendig verenigingsleven waar we trots op kunnen zijn.

Toch zijn er te veel burgers die hun talenten niet kunnen ontplooien of niet in staat zijn om volwaardig hun bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Deze achtergestelde burgers komen in aanraking met een oneerlijke benadering of zelfs met discriminatie. Scholieren die geen stageplek kunnen vinden omdat ze er anders uitzien, ouderen die vergeten zijn in zorginstellingen of in de steek gelaten door familie, jongeren die niet in aanmerking komen voor geschikte huisvesting of afgestudeerden die geen baan kunnen vinden, omdat ze geen eerlijke kans krijgen. DENK Deventer staat voor gelijke kansen en rechtvaardigheid; idealen waar de Nederlandse identiteit op gebouwd is. Dit vraagt om acceptatie van diversiteit in de samenleving. Iedereen telt mee, daarom staat DENK Deventer voor inclusiviteit. We mogen en kunnen niemand uitsluiten. Iedereen is van waarde.

DENK Deventer staat voor een rechtvaardige stad, waar iedereen gelijke toegang heeft tot beschikbare voorzieningen. De gemeente stimuleert mensen om mee te komen en biedt passende ondersteuning wanneer nodig. Burgers worden gelijk behandeld door de gemeente en niet beoordeeld op hun afkomst. In onze stad is ieder mens gelijkwaardig. Op die manier werken we gezamenlijk aan een leefbare stad, leefbare buurten en een leefbare publieke ruimte waar iedere bewoner van Deventer zich thuis kan voelen.

DENK Deventer zet zich in voor alle Deventenaren, in het bijzonder voor diegenen die hulp nodig hebben, en wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad. Niet alleen maar klagen, maar ook doen, zodat we Deventer op de wereldkaart kunnen zetten.

Ahmet Kaya
Lijsttrekker DENK Deventer

Download PDF: Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018 DENK Deventer

 

[email protected]
https://www.facebook.com/deventerdenk/

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.