Wat vindt DENK van Palestina?

Israël heeft de tweestatenoplossing onmogelijk gemaakt en vernietigd. Nederland en de EU moeten daarom het enige alternatief bevorderen: één staat met gelijke rechten voor iedereen en die staat heet Palestina.

Daarom stelt DENK de volgende maatregelen voor:

 • Nederland erkent de Palestijnse staat en zet zich binnen de Europese Unie hiervoor in.
 • Jeruzalem is de onverdeelde hoofdstad van Palestina.
 • Nederland spreekt uit dat de Nederlandse ambassade in Israël nooit naar Jeruzalem zal verhuizen en wij zullen Jeruzalem nooit als hoofdstad van Israël erkennen.
 • Nederland stopt alle vormen van militaire samenwerking met Israël en draagt zo niet meer bij aan de onderdrukking van de Palestijnen.
 • We schorten het Europese associatieverdrag met Israël op totdat de rechten van de Palestijnen worden gerespecteerd.
 • Nederland erkent de realiteit van Apartheid in bezet Palestina en in Israël.
 • De Nederlandse regering moet de misdaden van Israël tegen de Palestijnen keihard veroordelen.
 • Er komt een Israël-tribunaal in Den Haag om de verantwoordelijken van de misdaden tegen de Palestijnen te kunnen berechten.
 • Oorlogsmisdadigers zoals Benjamin Netanyahu slepen wij voor het Israël-tribunaal.
 • Nederland stelt boycots in tegen Israël. Producten uit illegale nederzettingen worden geweerd.
 • Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de politieke steun die de Nederlandse regering heeft verleend aan de misdadige Israëlische vergeldingsacties en de collectieve bestraffingen van het Palestijnse volk.
 • Wij blijven ons onverminderd inzetten voor het recht op terugkeer voor de Palestijnse diaspora.
 • We geven meer aandacht aan de Nakba. We herdenken de etnische zuivering van 700.000 Palestijnen op 15 mei 1948.