Gelijke kansen in het onderwijs

Steun DENK

Gelijke kansen in het onderwijs

Kinderen met lager opgeleide ouders, ouders met een kleine portemonnee of ouders met een migratieachtergrond, hebben minder kansen in het onderwijs. DENK staat ervoor dat elke leerling zo veel mogelijk kansen heeft. DENK wil daarom:

  • Meer geld voor het onderwijsachterstandenbeleid
  • Het leenstelsel afschaffen en de oude basisbeurs herinvoeren, waarbij studenten die onder het leenstelsel geld hebben moeten lenen worden gecompenseerd
  • Dezelfde eindtoets voor iedereen
  • Aan het einde van de onderbouw opnieuw objectief toetsen of een
  • Scholing van leraren om vooroordelen over leerlingen met bepaalde achtergrondkenmerken tegen te gaan
  • Hogere beloning van leraren op achterstandsscholen om daar de beste leraren voor de klas te krijgen
  • Voor iedereen de mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus kunnen volgen
  • Een loting bij studies met een numerus fixus, zodat er een eerlijke afspiegeling komt van toegelaten studenten
  • Een stagegarantie van de overheid voor iedereen die geen stageplaats kan vinden
  • Onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond tegengaan

Word lid van DENK