Justitie, Veiligheid en Rechtsstaat

DENK staat voor een overheid die mensen op een zichtbare en persoonlijke manier veiligheid biedt. De spil hierin is de wijkagent. DENK wil dan ook inzetten op aanzienlijk meer wijkagenten en meer toegankelijke politiebureaus. Een effectieve aanpak van criminaliteit behelst ook een balans tussen preventieve en repressieve maatregelen. DENK vindt dat repressie in de afgelopen jaren de overhand heeft gekregen.

DENK anders