Klimaat en Energie

De mens heeft sinds de industrialisering en de consumptiemaatschappij een klimaatschuld opgebouwd. De nadruk heeft te lang gelegen op het bewerkstelligen van economische groei, in plaats van op het verantwoord omgaan met onze wereld. Als gevolg hiervan staan onze natuurlijke hulpbronnen onder druk en verandert het klimaat.

DENK anders