Migratie en Asiel

Nederland is van oudsher een immigratieland. Het begon met de grote volksverhuizing aan het begin van de Middeleeuwen. Daarna waren het de verdrukte protestanten, joden en andersdenkenden uit de Zuidelijke Nederlanden, Zuid-Europa en Oost-Europa die in de 16e en 17e eeuw naar Nederland kwamen. Later volgden de migratiestromen vanuit Spanje, Italië, voormalig Joegoslavië en nog later die uit Turkije en Marokko. Migratie is van alle tijden en het heeft ons land veel goeds gebracht, zoals de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. DENK ziet immigratie dan ook als een kracht en als een kernwaarde van ons land. Dat mensen in Nederland hun toekomst wensen op te bouwen is iets dat we moeten koesteren.

DENK anders