Donorregistratie kan leven redden

Door meer donorregistraties kunnen levens gered worden en kan de kwaliteit van levens verbeteren. Dinsdag 10 maart werd een petitie met deze boodschap overhandigd aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Nierstichting, mede namens de Nierpatiëntenvereniging Nederland, de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de Hartstichting, het Longfonds, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.
Kamerlid T. Kuzu was aanwezig bij de petitie.


Kamervragen etnische zuivering Rohingya's Myanmar

De afgelopen tijd hoorden wij schrikbarende berichten over de Rohingya’s, een moslim-minderheid in Myanmar. De Rohingya’s worden in Myanmar systematisch onderdrukt en als paria’s behandeld, zowel door de staat als door de bevolking. De Ronhingya’s hebben geen volledige burgerschapsrechten, worden gediscrimineerd en zijn het slachtoffer van geweld.

Human Rights Watch is hier stellig over en stelt zelfs dat de Rohingya’s etnisch worden gezuiverd. Ook belet de regering van Myanmar internationale organisaties om de Rohingya’s te helpen. En als het de Rohingya’s lukt om Myanmar te ontvluchten, worden ze het slachtoffer van roekeloze mensenhandelaren in bijvoorbeeld Thailand, wordt ze het verblijf in vluchtelingenkampen ontzegd of worden hun boten zonder pardon terug de oceaan op gestuurd. Voor dit soort verschrikkingen mogen we onze ogen niet sluiten.

Het zou Nederland sieren, als zetel van het Internationaal Gerechtshof, dit onrecht blijvend en daadkrachtig aan de kaak te stellen. DENK-Kamerlid Kuzu heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Rohingya’s. Zie onderstaand de schriftelijke vragen.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie van de Rohingya’s uit Myanmar.

1. Bent u bekend met het bericht “Verenigde Staten willen hulp bieden aan Rohingya-vluchtelingen in Azië” en “Lichamen
van 30 Rohingya moslims in massagraf gevonden”?

2. Deelt u met ons de mening dat de Rohingya’s een zodanig onmenselijke behandeling verduren dat hier spoedige actie tegen moet worden ondernomen? Zo ja, bent u bereid, net als de Verenigde Staten, financiële hulp te bieden aan de bootvluchtelingen? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u met ons en met Brad Adams, Azië-Directeur Human Rights Watch, de mening dat de mensenhandel in Thailand al een erg lange tijd enorm uit de hand loopt? Onderschrijft u de duiding van de huidige situatie in Thailand door de US State
Department in hun «Trafficking in Persons Report 2014» waarin zij stellen dat de Thaise overheid geen serieuze inspanningen verricht om de mensenhandel tegen te gaan? Zo ja, bent u dan bereid om er (al dan niet nogmaals) specifiek bij de Thaise overheid op aan te dringen om de mensenhandel in het land aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

4. Is het nog steeds zo, zoals uw voorganger in zijn antwoorden op schriftelijke vragen aangaf , dat Nederland een bijdrage geeft aan Thailand voor de opvang van vluchtelingen uit Myanmar? Zo ja, wat bedraagt deze bijdrage? Zo nee, waarom niet meer?

5. Is het nog steeds zo, zoals uw voorganger in zijn antwoorden op schriftelijke vragen aangaf4, dat Rohingya-vluchtelingen geen toegang hebben tot vluchtelingenkampen in Thailand en hierdoor in detentiecentra verblijven, omdat Thailand ze niet als vluchtelingen erkent? Zo ja, bent u dan bereid om Thailand hierop aan te spreken en te overwegen om de Nederlandse bijdrage aan kampen in Thailand ervan afhankelijk te maken dat de Rohingya-vluchtelingen toegang verkrijgen tot de kampen in Thailand?

6. Zijn er tijdens het bezoek van de president van Myanmar aan Nederland in 2014 tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en de president van Myanmar (of andere vertegenwoordigers van de zijde van Myanmar) gesprekken geweest over de situatie van de Rohingya’s en de mensenrechten in Myanmar? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken en wordt er door de Nederlandse regering gecontroleerd op het nakomen van gedane toezeggingen? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u op dit moment de mening van Human Rights Watch, dat er in Myanmar sprake is van etnische zuivering van (de Rohingya) moslims? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bekend met het feit dat de regering van Myanmar vorig jaar de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen heeft opgedragen haar werk in Myanmar te stoppen en denkt u dat dit verband had met het feit dat zij als een van de weinige instanties hulp bood aan de Rohingya’s?

9. Heeft u met vertegenwoordigers van de regering van Myanmar gesproken over het feit dat de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen haar werk in Myanmar moest stoppen? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken en heeft Artsen Zonder Grenzen inmiddels haar werk weer kunnen hervatten? Zo nee, waarom niet?
10. Acht u het wenselijk dat we, getuigende de bijdrage van de Staatssecretaris van Economische Zaken in een interview met het Algemeen Dagblad , door economische deals werken aan de politieke stabiliteit in Myanmar, terwijl in Myanmar door het regime stelselmatig de mensenrechten van de Rohingya’s en andere groepen wordt geschonden4,5?

11. Deelt u de mening van de Staatsecretaris van Economische Zaken7 dat er ‘heel voorzichtig’ ontwikkeling is met betrekking tot de mensenrechtensituatie en de situatie van vluchtelingen in Myanmar? Zo ja, op welke gronden deelt u dan deze mening?

12. Deelt u met ons de mening dat de kwalificatie ‘heel voorzichtig’ bij verre na niet voldoende is in situaties waar mensenrechten stelselmatig worden geschonden? Zo ja, is dit dan reden voor u en de Nederlandse regering om het beleid ten aanzien van Myanmar te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

13. Deelt u met ons de mening dat geen enkele cent Nederlands geld zou mogen bijdragen aan de schending van mensenrechten? Zo ja, in hoeverre is dit in overeenstemming met het feit dat de Nederlandse economische deals tot politieke stabiliteit leiden in Myanmar?

14. Deelt u met ons de mening dat de Nederlandse regering in plaats van naar politieke stabiliteit, naar het aanpakken van de onrechtvaardigheid zou moeten streven in Myanmar? Zo nee, waarom niet?

15. Op welke wijze is de bijdrage van 650.000 euro aan projecten in Myanmar ook ten goede gekomen aan de situatie van de Rohingya’s in Myanmar en is er controle uitgeoefend op de besteding van dit budget?

16. Wat heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu concreet gedaan toen zij tijdens haar bezoek aan Myanmar expliciet aandacht heeft besteed aan mensenrechtenvraagstukken8? Zijn er toezeggingen gedaan en houdt de Nederlandse regering toezicht op het nakomen van gedane toezeggingen?

17. Deelt u met ons de mening dat, gezien het aantal Rohingya-vluchtelingen, er een te grote last op Indonesië en Maleisië neerkomt? Zo ja, bent u bereid, net als de Verenigde Staten, deze landen bij te staan in het faciliteren van bijvoorbeeld opvangcentra? Zo nee, waarom niet?

18. Deelt u de strekking van de oproep van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten en de UNHCR , dat het terugduwen van bootvluchtelingen door Indonesië, Thailand en Maleisië dient te stoppen? Zo ja, dringt u hier dan in contacten met vertegenwoordigers van deze landen op aan? Zo nee, waarom niet?

1. http://www.nrc.nl/.../verenigde-staten-willen-hulp.../
2. http://www.salaamah.nl/lichamen-van-30-rohingya-moslims.../
3.http://www.state.gov/documents/organization/226849.pdf (blz 373)
4. Zaaknummer 2013Z19264
5. http://nos.nl/art.../498435-etnische-zuivering-in-birma.html
6. http://www.nu.nl/.../artsen-zonder-grenzen-moet-werk...
7. https://blendle.com/.../ons-zaad.../bnl-adn-20150518-4330494
8. http://www.salaamah.nl/.../20140708-brief-minister...
9.http://www.telegraaf.nl/.../___Stop_met_terugduwen...


Uitzending Medialogica: het bedrog van Asscher

De uitzending die je moet zien over Lodewijk Asscher en het Motivaction-onderzoek. De documentaire van Medialogica over het bedrog van Asscher van Argos TV. Bekijk de uitzending volledig en help mee het wanbeleid van Minister Asscher te tackelen door het nieuws te verspreiden.

’Turks-Nederlandse jongeren staan positief tegenover IS.’ Dat stelde een onderzoek van Motivaction, gepubliceerd op 11 november 2014. Minister Asscher reageerde direct, hij noemde het ‘verontrustend’. En ook vanuit de Tweede Kamer volgden reacties. Het werd groot nieuws. Maar niet iedereen herkende zich in de resultaten en zelfs het Turks parlement reageerde boos. Klopten de cijfers wel en wat waren de politieke belangen? Argos TV Medialogica over hoe een gewenste werkelijkheid de echte in zijn greep hield.

Asscher noemt opvatting Turkse jongeren over IS ‘verontrustend’, kopte Nu.nl. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde op het vers gepubliceerde rapport van onderzoeksbureau Motivaction waaruit bleek dat hoge percentages Turks-Nederlandse jongeren sympathie koesteren voor IS en Syrië-gangers. Asschers reactie zorgde ervoor dat het onderwerp groot nieuws werd. “Omdat minister Asscher een interview gaf, benadrukte hij het belang van dit onderzoek,” zegt Volkskrant-verslaggever Suzanne Geuze in de uitzending.

Het onderzoek zorgde voor een sneeuwbaleffect. Een groot aantal Turks-Nederlandse jongeren voelde zich gestigmatiseerd en kwam in actie. Binnen de PvdA ontstond onenigheid, waarna de Kamerleden Kuzu en Öztürk uit de fractie werden gezet. De Turkse overheid noemde Nederland racistisch. En meerdere hoogleraren spraken zich kritisch uit over het rapport. “Mijn eerste reactie was: dat kan niet waar zijn,” aldus islamoloog Nico Landman.

Was het Motivaction-onderzoek wel betrouwbaar? En waarom werd het zulk groot nieuws? Wat was het belang van minister Asscher?
Argos TV Medialogica blikt terug met een aantal betrokkenen, onder wie Kamerleden Kuzu, Öztürk en Van Weyenberg, Motivaction-directeur Pieter Paul Verheggen en historicus Zihni Özdil.

Medialogica gaat over hoe het verschil tussen werkelijkheid en beeld kan ontstaan. Hoe media-analisten, lobbyisten en juridisch adviseurs verstrikt raken in de donkere krochten van de mediawerkelijkheid. De gewenste resultaten door Argos TV Medialogica HUMAN VPRO.

[easy_youtube_gallery id=17B6cBR140k cols=1 ar=16_9 thumbnail=hqdefault]


EenVandaag: van PvdA naar DENK

Terugblikken op een roerige periode (EenVandaag uitzending)

Afgelopen week liep EenVandaag een paar uurtjes met onze Tweede Kamerleden Kuzu en Öztürk naar het hoofdkwartier van de PvdA. Om terug te blikken op wat er exact is gebeurd in november 2014. Wat deed Diederik Samsom? Waarom zei Hans Spekman: 'dit is jouw agenda'? Kijken dus!

De aankondiging zoals op EenVandaag.nl met als titel "De zomer-BBQ: Kuzu en Oztürk".

In november vorig jaar was er een flinke ruzie binnen de PvdA. Tweede Kamerleden Kuzu en Oztürk gingen rollend over straat met de partijtop. Uiteindelijk werd het duo door partijleider Diederik Samsom uit de fractie gezet.

Wat speelde zich allemaal achter de schermen af in de PvdA-fractiekamer? Kuzu en Oztürk doen voor het eerst uitgebreid hun verhaal in de barbecue-serie van EenVandaag.

Deze zomer gaat EenVandaag op bezoek bij mensen die een bewogen jaar achter de rug hebben. Onze verslaggevers gaan op pad met een zak kolen, proviand en stof voor een goed gesprek: de zomer-BBQ.

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/60725/de_zomer_bbq_kuzu_en_ozt_rk

[easy_youtube_gallery id=ksEs7gX_FXc cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]


Poll voor de belastingkieswijzer

POLL GESLOTEN

De uitkomsten van de volgende stelling ziet vindt u in dit artikel: "Ongezond voedsel moet door hogere belasting duurder worden dan gezond voedsel". Ja of nee?

belastingkieswijzer

DENK is door PwC gevraagd input te leveren voor de belastingkieswijzer. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen kiezers straks zien dat DENK de juiste keuze voor ze is. Zoals eerder gezegd willen wij graag dat jullie meeDENKen. Ook op dit punt hebben wij jullie input nodig.

Wat vinden jullie hiervan? Ben je het eens of oneens met de stelling? Geef je input door een keuze te maken met de stemknoppen. Ook kun je een toelichting achterlaten in de commentsectie of stem mee via de volgende link: https://apps.facebook.com/my-polls/plusbd

Durf MEE te denken!

P.S.: dit is een eerste stemming die wij op deze manier aanpakken. Volgende stemmingen staan alleen open voor leden. Wil je vaker meepraten en meedenken door met een stemming mee te doen? Word dan lid!


Tegengeluid Wilders in Gemeenteraad Zeewolde

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu was gisteravond in Zeewolde om een tegengeluid tegen Geert Wilders te laten horen. Geert Wilders kwam om de boel op te hitsen en om de angst en vreemdelingenhaat aan te wakkeren. DENK wilde daar een humaan en genuanceerd geluid tegenover zetten.

Gun mensen als Geert Wilders niet dat ze ons onze menselijkheid afpakken. Laten we daar alsjeblieft niet aan mee gaan doen. Laten we kiezen voor de medemenselijkheid in plaats van de haat. Laten we kiezen voor het gulle gebaar in plaats van de kille afwijzing. Laten wij kiezen voor de barmhartigheid in plaats van de angst.

Bij Pauw was er ook aandacht voor het bezoek aan de Gemeenteraad in Zeewolde over het asielzoekerscentrum. Pauw vraagt Victor Reinier om zijn mening waarop hij duidelijk aangeeft hoe belangrijk het is om het tegenwoord te geven. Politiek of niet, iedereen heeft de verantwoordelijkheid het woord te verdedigen en op te treden tegen de gruwelijkheden van Wilders.


Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk bij Politieke Junkies

Afgelopen vrijdag was DENK op bezoek bij Politieke Junkies in de Balie in Amsterdam. Normaal gesproken leveren journalisten kritiek op de politiek, nu was het eens andersom. Een buitenkans om de onwenselijke verwevenheid tussen politiek en de parlementaire journalistiek te bespreken. In dit filmpje meer over hoe wij onze fractievoorzitter gekozen hebben, de strategie van Wilders, onze beoordeling van de journalisten en wat ludieke momenten. Voor wie de uitzending gemist heeft, een samenvatting plus extra eigen beelden.

In deze aflevering Emilie van Outeren (NRC Handelsblad), Max van Weezel (Vrij Nederland), Jos Heymans (RTL) en DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu als jury. Kijken dus!

[easy_youtube_gallery id=h__rEpufFkQ cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]

 


De eerste DENK-nieuwsbrief! #001

Vandaag hebben wij onze eerste DENK-nieuwsbrief verstuurd. Ook jij kan deze ontvangen. Abonneer je nu! Mis de highlights van DENK niet en blijf op de hoogte van alles wat je moet weten over ontwikkelingen in politiek Nederland.

Abonneren kan op de homepagina van onze website (www.bewegingdenk.nl). Deel het nieuws en stel anderen ook op de hoogte hiervan zodat ze niets missen!

Klik hier om onze eerste nieuwsbrief te zien op je webbrowser!


Mitch Henriquez: schriftelijke vragen over excessief politiegeweld

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een festivalbezoeker (Mitch Henriquez) is overleden na hardhandig optreden van de Haagse politie.

1. Bent u bekend met het bericht Arrestant overleden na aanhouding?

2. Heeft u een overzicht van het aantal personen dat de afgelopen tien jaar overleden is tijdens of na de arrestatie door de politie? Hoeveel van deze personen had een niet-Westerse achtergrond? Wat waren de oorzaken van het overlijden?

3. Wat vindt u van de beelden van de arrestatie van Mitch Henriquez?

4. Waarom hebben de agenten Mitch Henriquez niet trachten te reanimeren terwijl op de beelden duidelijk te zien is dat hij er uiterst slecht aan toe is en je letterlijk een agent hoort zeggen: ‘Er zit weinig leven meer in’? Waarom is er geen ambulance gekomen? Waarom gaan de agenten zelf met Mitch Henriquez sjorren en slepen? Wat is de standaardprocedure in dit soort gevallen waarbij de arrestant duidelijk in hoge medische nood is?

5. Waarom zijn de betrokken politiemensen gedurende het onderzoek naar de zaak niet direct op non-actief gesteld? Is verdenking van dood door schuld geen reden tot het onmiddellijk op non-actief stellen van politiemensen? Zo nee, waarom niet?

6. Welke maatregelen zijn er door politie, gemeente en/of het Ministerie van Veiligheid en Justitie genomen nadat in oktober 2013 drie oud-agenten naar buiten traden over de cultuur van racisme, intimidatie en bovenmatig geweld tegen etnische minderheden die al jarenlang bij het Haagse politiebureau De Heemstraat zou heersen?

7. Bent u bereid politiebureau De Heemstraat onder curatele te stellen (dan wel de burgemeester van Den Haag verzoeken dit te doen) zodat een bewindvoerder van buitenaf de cultuur van racisme en buitensporig geweld kan doorbreken? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid ervoor te zorgen dat bij alle medewerkers van bureau De Heemstraat een racismecheck wordt gedaan in de vorm van een psychologisch onderzoek naar racistische neigingen en gedragingen? Zo nee, waarom niet?

9. Doet het overlijden van Mitch Henriquez u persoonlijk verdriet? Wat gaat u doen voor zijn nabestaanden?

10. Begrijpt u de woede en emoties die het overlijden van Mitch Henriquez door politiegeweld in de samenleving losmaakt?

11. Welk beleid gaat u voeren om buitensporig politiegeweld tegen te gaan? Welk beleid gaat u voeren om de cyclus van ‘Onrechtvaardigheid zorgt voor onrust en onrust werkt onveiligheid in de hand’ te doorbreken?

12. Waarom heeft het OM in een persbericht gezegd dat Mitch Henriquez in het politiebusje onwel is geworden, terwijl op de beelden duidelijk is te zien dat hij al tijdens de arrestatie buiten bewustzijn was?

13. Wat is de reden dat dit oorspronkelijke persbericht later weer is ingetrokken? Wie heeft daartoe besloten? Tussen welke mensen van het OM en welke mensen van politie is er contact geweest? Ontstaat zo niet het beeld dat het OM de zaak in de doofpot probeerde te stoppen en van koers wijzigde toen beeldmateriaal van de arrestatie naar buiten kwam? Zo nee, waarom niet?

14. Zijn het OM en de Rijksrecherche in zijn algemeenheid wel voldoende objectief om onderzoek naar politiegeweld te doen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, wat zijn mogelijke alternatieven?

15. Kunt u ons een overzicht geven van het aantal onderzoeken dat naar geweld door politiemedewerkers is gestart, het aantal zaken dat vervolgens op basis van die onderzoeken tegen politiefunctionarissen is aangespannen, het aantal politiefunctionarissen dat uiteindelijk schuldig werd bevonden, en de sancties die deze personen kregen?

16. Kunt u zich voorstellen dat burgers zich machteloos voelen als ze getuige zijn van excessief politiegeweld? Wat moeten burgers doen als zij zien hoe politiemensen excessief geweld gebruiken? Bent u het met ons eens dat 112 niet het geschikte nummer hiervoor is en dat veel mensen dat niet zullen willen bellen? Zo nee, waarom niet?

17. Moet er niet een onafhankelijke instantie komen waar burgers misdragingen door de politie kunnen melden? Zo nee, waarom niet? Is het niet beter dat die onafhankelijke instantie dan ook oordeelt over incidenten waarbij politiemedewerkers zijn betrokken in plaats van dat het OM en/of de Rijksrecherche dit doen? Zo nee, waarom niet?

18. Heeft u al gehoor gegeven aan de oproep in oktober 2013 van Amnesty International waarin zij de Nederlandse overheid en politie vragen om het bestaan van etnisch profileren te onderkennen en af te wijzen; meer inspanningen te verrichten om etnisch profileren tegen te gaan; de uitvoering van de proactieve politietaak beter te monitoren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dat uit?

19. Staat u nog steeds achter uw brief van 8 juli 2014 aan de Kamer waarin u aangeeft dat een rapport en eerder onderzoek niet wijzen op stelselmatige discriminatie door de politie? Bent u bereid uw beleid aan te passen op basis van de bevindingen uit recent onderzoek ? Zo nee, waarom niet?

20. Vindt u dat het vertrouwen in en het gezag van de politie door het overlijden van Mitch Henriquez is geschaad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?

21. Wat voor invloed heeft het overlijden van Mitch Henriquez na zijn arrestatie door de politie op de reputatie van Nederland in het buitenland? Is Den Haag nog wel de stad van vrede en veiligheid waar we bekend door zijn? Of ontstaat hier een sfeer als in de Verenigde Staten waar regelmatig Afro-Amerikanen door racistische politieagenten worden doodgeschoten, met massale rellen tot gevolg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen?

22. Bent u bereid een Racismeregister in te voeren waar uitingen van racisme worden geregistreerd en het voor de geregistreerde onmogelijk wordt om voor een overheidsorganisatie te werken? Zo nee, waarom niet? Vindt u dat het geen probleem is als de overheid racisten in dienst heeft? Vindt u niet dat racistische uitingen het imago van hardwerkende en welwillende politiemensen schaden? Zo nee, waarom niet?

23. Wanneer is het onderzoek naar de dood van Mitch Henriquez afgerond? Bent u bereid aan te dringen op de grootst mogelijke zorgvuldigheid en spoed? Bent u in verband met de onrust in de samenleving bereid de onderzoeksresultaten naar de Tweede Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

24. Bent u als Minister van Veiligheid en Justitie de eindverantwoordelijke voor het bewezen overlijden van mensen door politiegeweld? Is het bewezen overlijden van mensen door politiegeweld reden voor u om af te treden? Zo nee, waarom niet?

1. http://nos.nl/artikel/2044041-arrestant-overleden-na-aanhouding.html
2. https://www.youtube.com/watch?v=XndoaVthK3Y;https://www.youtube.com/watch?v=Zxp2C6yuTao
3. http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen
4. http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/proactief-politieoptreden-leidt-tot-discriminatie-in-nederland
5. Reactie op het rapport Universiteit Leiden over etnisch profileren door de politie in de eenheid Den Haag, zaaknummer;http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z13176&did=2014D26347
6. http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4064791/2015/06/09/Discriminatie-bij-politie-ook-hier-gewoon.dhtml

Lees hier de beantwoording: Schriftelijke vragen n.a.v. Mitch Henriquez


Demonstratie tegen politiegeweld n.a.v. Mitch Henriquez

Vandaag heeft DENK de demonstratie tegen politiegeweld in de Haagse Schilderswijk bijgewoond. Mensen waren woedend, gefrustreerd en uitten dat in een samenkomst voorbij de lijnen van etniciteit, voorbij de lijnen van religie. Op een gegeven moment keerde het gevoel van machteloosheid, uitzichtloosheid en woede zich tegen de rechtstaat. Zoals in de banlieues, zoals op verschillende plekken in de Verenigde Staten resulteerde dit in rellende jongeren. Jongeren die keer op keer via de media, via de politiek en via de samenleving vernemen dat zij er niet bij horen. Dat zij zich "moeten invechten”. Dat zij tweederangsburgers zijn.

DENK keurt alle vormen van geweld af. Het afbreken van de Schilderswijk levert niets maar dan ook niets op. Het is echter ook zaak dat de media, de politiek en de samenleving wakker worden. Onrechtvaardigheid werkt onrust in de hand, en onrust zorgt voor onveiligheid. Laat dat debat over arbeidsmarktdiscriminatie er komen. Pak etnisch profileren aan. Laat de jongeren zien dat zij deel uit maken van die samenleving die zij vannacht hebben proberen te slopen. De tijd van wegkijken is voorbij. Politiek Den Haag, jullie zijn aan zet.

Beelden: The Roberson Report. Dank aan Justice For Mitch Henriquez #MitchHenriquez

https://www.youtube.com/watch?v=vOwVwB_fb1w