Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk bij Politieke Junkies

Afgelopen vrijdag was DENK op bezoek bij Politieke Junkies in de Balie in Amsterdam. Normaal gesproken leveren journalisten kritiek op de politiek, nu was het eens andersom. Een buitenkans om de onwenselijke verwevenheid tussen politiek en de parlementaire journalistiek te bespreken. In dit filmpje meer over hoe wij onze fractievoorzitter gekozen hebben, de strategie van Wilders, onze beoordeling van de journalisten en wat ludieke momenten. Voor wie de uitzending gemist heeft, een samenvatting plus extra eigen beelden.

In deze aflevering Emilie van Outeren (NRC Handelsblad), Max van Weezel (Vrij Nederland), Jos Heymans (RTL) en DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu als jury. Kijken dus!

[easy_youtube_gallery id=h__rEpufFkQ cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]

 


Kamervragen over internetdiscriminatie

Naar aanleiding van de racistische tweet van Mia Sliwinski kwam de publieke verontwaardiging snel op gang. Een correct en kordaat optreden van LEF Nissewaard en het Comenius College als gevolg hebbende. DENK heeft Kamervragen gesteld over de grote toename van internetdiscriminatie en wil het probleem aanpakken bij de bron. Deel ook jouw gedachten met ons over de bron van deze zeer grote toename.

Racisme en discriminatie dienen keihard bestreden te worden. Zie jij iets voorbijkomen wat niet door de beugel kan? Toon dan ook LEF, breng ons op de hoogte en maak er werk van!

http://m.ad.nl/ad/m/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4141903/2015/09/14/Geroyeerd-raadslid-na-9-11-tweet-door-school-geschorst.dhtml?originatingNavigationItemId=5585

Vragen van de leden Kuzu & Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de Minister van Onderwijs over de schokkende uitspraken op Twitter van een persoon die werkzaam is bij een onderwijsinstelling

 1. Bent u bekend met het bericht “Tweet van raadslid LEF Nissewaard zorgt voor ophef[1]?
 2. Wat vindt u van de uitspraak? En wat voor signaal gaat er naar uw mening uit naar de leerlingen van de school van de betrokkene, door haar uitspraken?
 3. Zijn de uitspraken van de betrokkene naar uw mening ook symptomatisch voor het feit, dat discriminatie op internet een groot probleem en rijzende is?
 4. Wat vindt u ervan, dat uit cijfers van het meldpunt voor internetdiscriminatie blijkt[2], dat het aantal meldingen van internetdiscriminatie vorig jaar met 22% is gestegen?
 5. Kunt u ons van de meest recente cijfers voorzien met betrekking tot het voorkomen van internetdiscriminatie? Kunt u dit specificeren naar grond? Is er wederom sprake van een stijging?
 6. Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg dat de regering, via de persoon van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met experts en vertegenwoordigers van Facebook en Twitter zal hebben over het voorkomen van discriminatie op internet?[3]
 7. Wat is de inzet van de regering in deze gesprekken? En wat zal de regering doen als Facebook en Twitter niet bereid zijn mee te werken?
 8. Met welke andere stakeholders overlegt de regering ten aanzien van internetdiscriminatie? Is de regering bereid een bredere conventie in te lassen met bijvoorbeeld providers, Google en Youtube om het punt van internetdiscriminatie onder de aandacht te brengen?
 9. Wat voor maatregelen gaat de regering nemen om discriminatie op internet aan te pakken?
 10. Is de regering nu wel bereid om een racismeregister in te voeren, waarin de namen en uitspraken, zoals die van de betrokkene, worden geregistreerd en waarbij een registratie in het racismeregister een baan bij de overheid en het onderwijs onmogelijk maakt? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 11. Is de regering nu wel bereid om een educatieve maatregel discriminatie in te voeren, vergelijkbaar met de educatieve maatregel alcohol, waarbij mensen die discrimineren corrigerend worden bijgeschoold en ervan doordrongen raken dat discriminatie echt niet kan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 12. Is de regering bereid om de bekendheid en de rol van het meldpunt internetdiscriminatie te vergroten? Zo ja, wat gaat de regering ondernemen en hoe gaat de regering de gang van social media naar het meldpunt internetdiscriminatie beter faciliteren? Zo nee, waarom niet?
 13. Is de regering bereid een betere gang van social media naar het meldpunt internetdiscriminatie mede inzet van de gesprekken met Facebook en Twitter te maken? Moet er bij een rapportage van ongewenste content op social media niet direct kunnen worden doorgelinkt naar het meldpunt internetdiscriminatie? Zo nee, waarom niet?
 14. Welke aan een ministerie of aan de overheid gelieerde antidiscriminatie bureaus bestaan er op dit moment? En welke zijn er tijdens deze kabinetsperiode ontbonden?
 15. Wat voor output hebben de aan een ministerie of aan de overheid gelieerde antidiscriminatie bureaus de afgelopen jaren geleverd?

[1] http://www.metronieuws.nl/binnenland/rotterdam/2015/09/tweet-van-raadslid-lef-nissewaard-zorgt-voor-ophef

[2] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3832907/2015/01/19/Meer-meldingen-discriminatie-op-internet.dhtml

[3] http://www.nu.nl/internet/4122236/asscher-in-gesprek-met-twitter-en-facebook-aanpak-discriminatie.html


Kuzu bij de 'Algemene Politieke Beschouwingen 2015'

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu bracht een zeer treffende boodschap tijdens de APB. Bekijk de volledige speech en laat je inspireren door het nieuwe geluid in de Tweede Kamer. Een aantal punten uit de speech:

 • De begroting typeert zich als een fopspeenbegroting, want de mensen die het ’t moeilijkst hebben en veel geleden hebben tijdens de economische crisis, krijgen er niets bij.
 • Nederland verhardt, verrechtst en verruwt maar niemand is meer Nederlander dan een ander. Wij zijn allemaal Nederlanders en Nederland is van ons allemaal. Wen daar maar aan!
 • Wij roepen alle politieke partijen én het Kabinet op, om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn. Weg met de Hoge Heren in Den Haag. Ook de gewone mannen en vrouwen moeten in de politiek.
 • Mensen van vlees en bloed zouden heel anders met het vluchtelingendrama omgaan. Dat drama is de grootste uitdaging waar we in Europa nu voor staan. Wat ons bij het vluchtelingenvraagstuk het meest stoort, is het egoïsme en de dubbele moraal. Het Kabinet speelt 'kiekeboe' met vluchtelingen.
 • Wij vinden het Kabinet Rutte-Asscher een klasje zonder uitblinkers. We willen ze ook verbeterpunten meegeven, zodat ze hun cijfer op kunnen halen. Een legendarisch moment dat je zeker gezien moet hebben!
 • En dan het cijfer voor DENK. Wij laten dat graag aan jullie over en één ding is zeker.. Het geluid dat ongehoord is in de Tweede Kamer is het geluid dat wij met de beweging van DENKers zullen laten blijven horen!

Bekijk de volledige bijdrage hieronder in film en speech hieronder. Absoluut het kijken waard!

2013 was een jaar van pijn.
2014 was een jaar van pijn.
2015 was een jaar van pijn.

En nu gaat het Kabinet een jaar voor de verkiezingen opeens voor Sinterklaas spelen. Dat is onderdeel van het Haagse spel. Maar burgers trappen daar niet meer in. Burgers zijn de politieke spelletjes zat. Het Kabinet is een soort uitgetelde smartphone: de accu is leeg en moet voortdurend aan de voeding.

Deze begroting laat zich het beste typeren als fopspeenbegroting. Het Kabinet zet in op koopkrachtherstel. Iedereen een plusje. Iedereen een fopspeen. Een plus voor de hoge inkomens van de VVD. Een plus voor de middeninkomens van de PvdA. Nemen kiezers met die fopspeen genoegen? Zetten ze voor een plusje hun jarenlange onvrede aan de kant? Gaat die fopspeen er misschien direct na de verkiezingen weer uit?

En waarom krijgen minima er niets bij? De PvdA voert een rechtse koers en laat de minima links liggen! De mensen die het het moeilijkst hebben en die ook in de afgelopen jaren flink de pijn hebben gevoeld van de economische crisis, krijgen er niets bij.

Politici zijn volksvertegenwoordigers. Maar de kloof tussen de burger en de politiek wordt steeds groter. Daardoor daalt het vertrouwen in de politiek. En slinkt het vertrouwen in de democratische rechtsstaat.

Nederland verhardt, verrechtst en verruwt. Van het 10-puntenplan van Geert Wilders uit 2004, zijn bijna alle punten door andere politieke partijen overgenomen. Geert Wilders is een xenofobe herder en de andere partijen lopen als makke schaapjes achter hem aan. Waar gaat de kudde naartoe? Naar een weide waar alleen witte schaapjes welkom zijn? Een weide waar zwarte schaapjes worden buitengesloten?

Daar zitten ze met zijn allen in vak X: de xenofoben van de PVV. Treurig, treurig hoe zij de politiek met hun xenofobe praatjes besmetten. In politiek Den Haag lopen we achter op de werkelijkheid van de samenleving. Politiek Den Haag blijft krampachtig over integratie spreken. Maar integratie zou helemaal geen issue meer moeten zijn. Mensen die hier opgegroeid zijn, hoeven helemaal niet te integreren. Die zijn gewoon Nederlander. Niemand is meer Nederlander dan een ander. Wij zijn allemaal Nederlanders en Nederland is van ons allemaal. Wen daar maar aan!

Voorzitter, van Vak X naar de rest van de Kamer. Kijk ons hier met zijn allen zitten. Zijn wij een goede afspiegeling van de samenleving? Zitten hier niet teveel academici? Mensen die niet vanuit de praktijk denken maar vanuit de theorie. Mensen die de wereld kennen van onderzoeksrapporten in plaats van rechtstreeks vanuit de straat. Zitten hier niet te weinig vrouwen? Nederland heeft nog nooit een vrouw als Premier gehad, als Minister van Financiën of als Minister van Buitenlandse Zaken gehad. Het moge duidelijk zijn: Mark Rutte kiest vooral voor mannen.

Kijk ze daar eens zitten in Vak K! Totaal kleurloos. De enige kleur die een aantal nog hebben zijn de laatste resten van de zomerzon. En dan zeggen ze dat er in de Kamer genoeg kleur zit. Maar dan kijk ik rechts van mij: aan die kant HELEMAAL NIETS.

Aan de linkerkant zitten ze wel.

Maar die laten zich door de gevestigde partijen als lokaas gebruiken om kiezers te trekken. En als ze na de verkiezingen moeten opkomen voor de mensen die hen hebben gekozen, dan geven ze niet thuis.

Wij van DENK roepen alle politieke partijen én het Kabinet op, om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn. Weg met de Hoge Heren in Den Haag. Ook de gewone mannen en vrouwen moeten in de politiek. Geen grauwe technocratische bestuurders, maar mensen van vlees en bloed.

Voorzitter, mensen van vlees en bloed zouden heel anders met het vluchtelingendrama omgaan. Dat drama is de grootste uitdaging waar we in Europa nu voor staan. Wat ons bij het vluchtelingenvraagstuk het meest stoort, is het egoïsme en de dubbele moraal. Het Kabinet speelt Kiekeboe met vluchtelingen. Vlucht niet weg voor het vluchtelingenprobleem!

Terwijl het volk in grote meerderheid roept om actie en barmhartigheid, wijst de regering naar de EU en naar de regio. Terwijl het volk asielzoekers in huis wil nemen en massaal spullen aan het COA geeft, zegt het Kabinet MINDER, MINDER, MINDER. Wij van DENK zeggen onvoorwaardelijk MEER, MEER, MEER. En de realiteit róépt daar ook om. Stuitend in het vluchtelingenvraagstuk is ook de dubbele moraal. De grenzen zijn open voor de vrije markt, maar de grenzen moeten dicht voor vluchtelingen.

Wel onze politieke spelletjes die arme landen instabiel maken, niet de mensen die ontheemd raken. Wel de bommen op Irak en Syrië, niet de mensen die hun leven niet veilig zijn. Wel onze slurpmultinationals die de grondstoffen roven en de lokale bevolking arm houden, niet de mensen die onvoldoende te eten hebben. Eigenlijk is dat egoïsme en die dubbele moraal typerend voor al het Kabinetsbeleid. Dat is ook logisch als je de VVD en de PvdA samen laat regeren nadat ze eerst keihard campagne tegen elkaar voerden. Het egoïsme van de VVD en de machteloosheid van de PvdA van Samsom leiden tot een sluitende begroting, maar ook tot kil en harteloos beleid.

Daarom willen wij van DENK het Kabinet graag afrekenen met een rapportcijfer. Wij vinden het Kabinet Rutte-Asscher een klasje zonder uitblinkers. We willen ze ook verbeterpunten meegeven, zodat ze hun cijfer op kunnen halen.

Allereerst Minister Dijsselbloem, de man die gisteren zo trots was op zijn koffertje. Je vraagt je wel eens af, of dat nog wel een sociaaldemocraat is. Dijsselbloem lijkt op een technocraat die het contact met het volk is verloren. Wij geven kameraad Dijsselbloem een vijfje.

Wat verwacht DENK van u? Wij verwachten dat u de banken aanpakt. Dat burgers hypotheken krijgen. Dat kleine bedrijven kredieten krijgen. Nu wordt bijna de helft van de kredietaanvragen afgewezen, omdat banken kleine kredieten niet interessant vinden. En doe meer aan de belachelijk hoge salarissen en bonussen, kameraad Dijsselbloem. Behalve bij de voedselbank. Want de voedselbank is de enige bank die een bonus verdient.

Staatssecretaris Dijkhoff willen wij prijzen voor zijn voortschrijdend inzicht over vluchtelingen. In Breda hield hij enige tijd geleden nog een harteloze toespraak, maar afgelopen tijd vond hij in het vluchtelingendebat zijn hart terug. Nu wil hij gemeenten openstellen voor vluchtelingen. Heel goed. Nu de rest van het Kabinet nog! Nu de rest van Europa nog!

Wij geven u een zesje. U bent een high potential in dit Kabinet. Wat verwacht DENK van u om dit groeipotentieel waar te maken? Concrete actie, Staatssecretaris! Laten we eindelijk regelen dat vluchtelingen tijdens hun asielprocedure kunnen studeren en werken. Dan leveren ze een bijdrage en dat is wat ze zelf ook het liefste willen. In tekortberoepen kunnen ze na een korte inwerkperiode direct aan de slag. In Nederland hebben we een tekort aan monteurs. Een groot tekort aan hoveniers.

Premier Rutte krijgt van DENK een 3. Hij komt zijn beloftes niet na. Hij staat ver van het land af. Hij geeft les op een school in een volksbuurt, maar van dat volk steekt hij veels te weinig op. De premier is iemand die vastzit in zijn liberaal-kapitalistische wereldbeeld. Met een vlotte babbel naait hij Nederland een oor aan.

Wat verwacht DENK van de premier? Dat u een premier bent voor alle Nederlanders. Dat u de verharding in de politiek bestrijdt in plaats van dat u zelf keiharde uitspraken doet.

Tot slot onze favoriet Minister Asscher. Wij van DENK vinden deze PvdA-Minister echt dé meest rechtse minister van dit kabinet.

De Minister van Integratie blijkt de Minister van het Monitoren en Wantrouwen van Minderheden. De Minister van Werkgelegenheid is de Minister van Werkloosheid. Ruim 600.000 werklozen, Minister! Hoe kan de begroting op orde zijn als we ruim 600.000 werklozen hebben? De Minister van Sociale Zaken die voor de onderkant van de samenleving op zou moeten komen, blijkt de Minister van Onderzoek die eindeloos onderzoeken doet in plaats van in actie te komen. En dan komt hij eindelijk in actie en dan geeft hij een paar extra dagen vaderschapsverlof. Een fopspeen voor de vaders! Dat is typisch Asscher: mooie linkse praatjes op de PvdA congressen, keihard rechts rotbeleid in politiek Den Haag.

Asscher krijgt van ons geen cijfer, hij krijgt een bindend studieadvies. Deze man moet direct van school af. Misschien kan hij directeur worden van het onderzoeksbureau Motivaction.

Voorzitter, ik rond af.

Zoals ik in het begin al zei: het Kabinet is een soort uitgetelde smartphone. De accu is op en moet voortdurend aan de voeding. Wat ons betreft mag de telefoon worden ingeruild voor een nieuw model.

Dank u wel.

Bekijk hier de volledige bijdrage: [easy_youtube_gallery id=YFB-Qmz0UKE cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]


PKK-sympathisant dreigt met aanslag in Nederland

Hiermee bedreigt deze terreurorganisatie de veiligheid in Nederland.

DENK roept op om de veiligheid voor Nederlandse burgers met zowel een Turkse, als een Koerdische achtergrond te waarborgen. Tevens roepen wij de Minister op om de terroristische organisatie niet de kans te geven om een wig te drijven tussen inwoners van Nederland met een Turkse en Koerdische achtergrond. Daarom heeft DENK de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een man op social media dreigt met massamoord op Turkse Nederlanders

1. Bent u bekend met het bericht ‘Koerdische man uit Duitsland dreigt met massamoord op Turken in Nederland’? [1]

2. Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met de Duitse autoriteiten, de identiteit van de persoon in de video te achterhalen? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft deze persoon banden met de PKK, een organisatie die binnen de Europese Unie, de NAVO en Nederland op de lijst van terroristische organisaties staat?

4. Is er sprake van activiteiten van de terreurorganisatie PKK in Nederland? Zo ja, welke? En wat gaat u hiertegen doen?

5. Gaat er op dit moment een dreigingsbeeld naar Nederlanders, en in het bijzonder Koerdische en Turkse Nederlanders, uit van de PKK in Nederland? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen?

6. Gaat er op dit moment een dreigingsbeeld naar evenementen in zijn algemeenheid, en in het bijzonder naar evenementen van een Turks-Nederlandse of Koerdisch-Nederlandse signatuur, uit van de PKK in Nederland? Zo ja, wat gaat u hier, in samenspraak met de lokale autoriteiten, aan doen?

[1] http://dutchturks.nl/video-koerdische-man-dreigt-met-massamoord-op-turken-in-nederland/


Tegengeluid Wilders in Gemeenteraad Zeewolde

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu was gisteravond in Zeewolde om een tegengeluid tegen Geert Wilders te laten horen. Geert Wilders kwam om de boel op te hitsen en om de angst en vreemdelingenhaat aan te wakkeren. DENK wilde daar een humaan en genuanceerd geluid tegenover zetten.

Gun mensen als Geert Wilders niet dat ze ons onze menselijkheid afpakken. Laten we daar alsjeblieft niet aan mee gaan doen. Laten we kiezen voor de medemenselijkheid in plaats van de haat. Laten we kiezen voor het gulle gebaar in plaats van de kille afwijzing. Laten wij kiezen voor de barmhartigheid in plaats van de angst.

Bij Pauw was er ook aandacht voor het bezoek aan de Gemeenteraad in Zeewolde over het asielzoekerscentrum. Pauw vraagt Victor Reinier om zijn mening waarop hij duidelijk aangeeft hoe belangrijk het is om het tegenwoord te geven. Politiek of niet, iedereen heeft de verantwoordelijkheid het woord te verdedigen en op te treden tegen de gruwelijkheden van Wilders.


Gedragstherapie voor HR-Managers

DENK wil arbeidsdiscriminatie aanpakken

Ook werkgevers maken onderscheid op basis van achternaam sollicitant. Veel jongeren met een niet-westerse achternaam hebben daarmee te maken. DENK vindt dat onrechtvaardig en wil een verplichte Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD) invoeren. De EMD is een praatgroep onder begeleiding van professionele docenten en kan door de rechter worden opgelegd wanneer men zich schuldig maakt aan zichtbare vormen van discriminatie. DENK zal de EMD in het Algemeen Overleg Discriminatie op 1 april a.s. inbrengen.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Het CBS heeft onlangs op verzoek van de Volkskrant een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsparticipatie van jongeren van niet westerse-afkomst. Daaruit bleek dat deze jongeren minder snel een baan vinden. Dat kan om verschillende redenen, maar een van de redenen is dat veel HR-managers een eerste selectie toepassen op basis van achternaam. Dat ondervond ook een jongeman die twee keer een sollicitatie had gestuurd naar een gerenommeerd selectiebureau: een keer onder zijn eigen naam (M. Dogan) en een keer onder een fictieve naam. M. Dongen. Onder zijn eigen naam werd hij niet uitgenodigd, onder zijn fictieve naam wel. Deze vorm van discriminatie moeten we hard aanpakken.”

 

Educatieve Maatregel Discriminatie als onderdeel van ketenaanpak

Het terugdringen van discriminatie kan alleen als de totale keten van discriminatie wordt aangepakt.

 • Bewustwording:
 • Praatgroepen over discriminatie (EMD)
 • Lespakket in het basis- en voortgezet onderwijs: Kennis van het Nederlandse slavernij- en kolonisatieverleden. Educatie over discriminatie – wat is het en wat kun je er aan doen;
  • Meldingsbereidheid: de meldingsbereidheid kan hoger door mensen beter te informeren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen en de instanties – zoals politie – moeten de meldingen meer serieus nemen;
  • Registratie van discriminatie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door de invoering van een R-register;
  • Vervolging door het OM: deze kunnen en moeten omhoog. Daardoor neemt ook de meldingsbereidheid van de gediscrimineerde toe
  • Zwaardere straffen op discriminatie: hogere geldboetes, opnamen in R-Register en/of EMD-maatregel.

 

In een rechtvaardige samenleving zou geen plaats mogen zijn voor discriminatie. Of dat nu op afkomst, geaardheid, sekse of ras is. De tijd dat onze verschillende culturele achtergronden op de voorgrond werden geprojecteerd om ons te verdelen en om ons tegen elkaar op te zetten moeten we definitief achter ons laten.


Meerderheid Kamer tegen verzoening en toenadering

Armeense kwestie wordt gebruikt voor eigen politiek gewin
De jaarlijks terugkerende moties die zijn ingediend door het Christenbroederschap (CDA, SGP, CU) en PVV zorgen er voor dat het wantrouwen en soms zelfs de haat tussen Armeense Nederlanders en Turkse Nederlanders alleen maar wordt versterkt. Het gaat deze partijen niet om waarheidsvinding wat er zich precies heeft afgespeeld in 1915 in Anatolië, maar om het verkrijgen van stemmen. Daarom heeft DENK tegen deze moties gestemd waarin wordt gevraagd de Armeense kwestie als genocide te erkennen.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Laat er geen misverstand over bestaan dat wij alle slachtoffers betreuren en medeleven betuigen aan de nakomelingen daarvan. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hebben zich niet alleen op het Europese continent, maar ook vlak daarbuiten in Anatolië, verschrikkelijke gebeurtenissen voltrokken waarbij veel mensen aan beide zijden zijn omgekomen. Maar iets wat zich 100 jaar geleden ruim 4000 km van Nederland heeft afgespeeld kan niet op deze manier worden opgelost worden in de Tweede Kamer.

De indieners van deze moties over de Armeense kwestie zorgen ervoor dat gemeenschappen die nu naast elkaar en met elkaar vreedzaam samenleven, uit elkaar worden gedreven. Zij willen deze kwestie misbruiken voor hun eigen politiek gewin.

Wat er moet gebeuren is verzoening en toenadering tot elkaar, zodat wij gezamenlijk kunnen bouwen aan een verdraagzame samenleving. Kennis van elkaars geschiedenis en achtergrond is daarbij cruciaal. De ingediende moties dragen daar niet aan bij.”

De stemverklaring van DENK werd een paar maal onderbroken door de Kamervoorzitter. Kuzu: “Jammer, je moet als volksvertegenwoordiger er op kunnen vertrouwen dat je volgens de regels van de democratische rechtsstaat je verklaring mag afleggen.”


Politieke beweging DENK officieel opgericht

Op woensdag 13 mei 2015 is de vereniging van de politieke beweging DENK statutair opgericht. De oprichters zijn tevens de bestuursleden van de vereniging: Selҫuk Öztürk (voorzitter), Gladys Albitrouw (secretaris) en Tunahan Kuzu (penningmeester).De kersverse voorzitter Selҫuk Öztürk: “DENK is een politieke beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving, zowel nationaal als internationaal, en daarom de verantwoordelijkheid om de beweging te laten slagen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij alle inwoners van Nederland bij nodig."

Tunahan Kuzu, politiek leider DENK: “Sinds de lancering op 9 februari 2015 zijn we met ons team keihard bezig om onze beweging op- en uit te bouwen. Uit het gehele land krijgen we veel steunbetuigingen. Nu we officieel opgericht zijn kunnen mensen ons actief steunen, als lid, vrijwilliger of als donateur. Samen kunnen we werken aan een verdraagzame en rechtvaardige samenleving."

Secretaris Gladys Albitrouw: "Wil je één van de eerste leden worden van DENK? Dat kan! Stuur mij dan snel een mailtje: g.albitrouw(at)tweedekamer.nl.


Oorverdovend stil in Den Haag

Minister Koenders en gevestigde politieke elite zwijgen over doodvonnis van de Egyptische oud-president Morsi

Afgelopen zaterdag is het doodvonnis aan de Egyptische democratisch gekozen oud-president Morsi opgelegd, maar de Nederlandse regering (vak K) zwijgt. DENK heeft daarover Kamervragen aan Minister Koenders gesteld.

Kamerlid Kuzu: “Vijf jaar geleden werd de Arabische Lente door iedereen met veel gejuich begroet. Mohammed Morsi werd de eerste democratisch gekozen preside...nt van Egypte. Nu Morsi ter dood is veroordeeld, blijft het oorverdovend stil. Internationaal is gelukkig wel al openlijk felle kritiek geuit. Zo noemde Amnesty International de uitspraak een 'farce’ en zijn de Verenigde Staten 'ernstig bezorgd' over de uitspraak.”

Kuzu: “Ik ben verbaasd over de zwakke opstelling van de Minister van Buitenlandse Zaken. Bij de terdoodveroordeling van de Nederlander Ang Kiem Soei in Indonesië zei hij immers nog - dat Nederland principieel tegen de doodstraf en de uitvoering daarvan staat en dat Nederland zich zal blijven inzetten voor het tegengaan van de doodstraf, overal ter wereld.”

Kuzu: ”Ook vind ik het opvallend dat geen enkele politieke partij uit Den Haag zich over deze ter doodveroordeling uitspreekt. DENK doet dat wel. Wij vinden dat ook nu alles gedaan moet worden om dit vonnis tegen te houden. Daarom heeft DENK Kamervragen gesteld aan de Minister wat Nederland nu gaat doen. Niet alleen woorden maar ook daden. Want wanneer een democratisch gekozen (oud-) president wordt geëxecuteerd, wordt feitelijk ook de democratie geëxecuteerd.”


Talent moet je stimuleren in plaats van beperken

DENK-Kamerlid Kuzu een petitie in ontvangst genomen over de gevolgen van dyscalculie voor leerlingen in het onderwijs. Dyscalculie is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met rekenen. De petitie werd overhandigd door een vader, die een gepassioneerd betoog hield dat zijn zoon, die dyscalculie heeft, door de rekentoets moeite heeft om verder te komen in het onderwijs.

In de woorden van de vader worden de talenten van deze kinderen in de kiem gesmoord, omdat mensen die moeite hebben met rekenen worden beperkt in hun mogelijkheden. DENK sluit zich van harte aan bij het feit dat we talenten die een ieder heeft beter moeten benutten!