Topvrouwen

Voor DENK staat de wil van de vrouw voorop. Als de vrouw naar de top wil moeten wij ervoor zorgen dat die weg vrij is van alle obstakels. Helaas is het  bar slecht gesteld is met de diversiteit in de top van organisaties. Dit moet tegengegaan worden met quota en/of naming and shaming. Want, diversiteit stimuleert innovatie en voorkomt tunnelvisie. Maar, DENK wil ook af van het negatieve beeld waar moeders mee te maken krijgen als zij stoppen met werk om voor de kinderen te zorgen. Moeders zijn ook topvrouwen!

Opvallend: tijdens het debat op 23 mei jl. over topvrouwen was DENK-Kamerlid Kuzu een van de weinige mannen die het woord voerde bij het debat over topvrouwen. Waar zijn de mannelijke Kamerleden gebleven?

Zie ook DENKTV <link naar filmpje>


De opgehangen democratie

Het platform van Nederlandse Egyptenaren Pro-Democratie (NEPD) demonstreerde op 2 juni 2015 tegen de militaire coup in Egypte en het opleggen van de doodstraf op Morsi. DENK-Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu bezochten de demonstratie voor de Tweede Kamer op het Plein als steunbetuiging voor de democratie en de demonstrerende Egyptische-Nederlanders.

Sinds juni 2013 heeft de coup van Sisi de democratie de mond gesnoerd en zwijgt de gevestigde politieke elite over de terdoodveroordeling van de eerste democratisch gekozen president van Egypte.


DENK lanceert DENK TV

Mis niet langer alle bijdragen van DENK aan de Nederlandse politiek. Met DENK TV brengen wij de politiek dichterbij de burger en maken wij politiek toegankelijk voor iedereen.
Abonneer je nu op www.youtube.com/DENKTV

Politiek is voor velen een 'ver van mijn bed show'. Met korte filmpjes over de debatten die in politiek Den Haag gevoerd worden maar ook impressies van de werkzaamheden van de DENK-Kamerleden wil DENK de politiek dichter bij de burger brengen.

Abonneer je nu op www.youtube.com/DENKTV


GGZ Friesland trekt kort geding tegen DENK in

Politieke beweging DENK heeft naam behouden De zorgorganisatie GGZ-Friesland  wilde niet dat de politieke beweging DENK dezelfde naam zou voeren als haar onderdeel ‘denk’. Daarom heeft GGZ de politieke beweging DENK voor de rechter gedaagd. Vandaag, één dag voor de zitting,  heeft GGZ-Friesland het geding tegen DENK ingetrokken.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Wij hebben ons vanaf het begin af aan constructief opgesteld. Niet voor niets zijn wij op 16 februari jongsleden vanuit Roermond en Rotterdam naar Leeuwarden afgereisd voor een gesprek met de bestuursleden. GGZ-Friesland stond er echter op dat wij onze naam DENK zouden opgeven. Dat was voor ons onacceptabel.  Wij wilden een handreiking doen door ons logo aan te passen. Dat hebben ze eerst afgewezen, maar een dag voor de rechtszaak - uit eigen beweging -  wel geaccepteerd. Maar beter laat dan nooit. Het is jammer dat er onnodig veel tijd en geld verspild is  aan dure advocaten. Geld dat beter besteed had kunnen worden aan de kwetsbare cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.”


Burgemeester Gilze-Rijen moet aftreden

De politieke beweging DENK vindt de uitspraken die burgemeester Boelhouwer van de gemeente Gilze-Rijen heeft gedaan over de manier waarop de 2400 Turkse Nederlanders aan hun geld zouden komen een burgemeester onwaardig. Daarom hebben de Kamerleden Kuzu en Öztürk aan Minister Plasterk schriftelijke vragen gesteld en om het aftreden van de burgemeester gevraagd.

Tunahan Kuzu: “In de samenleving zien wij in toenemende mate stigmatiserende uitingen waardoor hele groepen in de samenleving in een hokje worden geduwd. Dat een PVV-politicus dit soort onsmakelijke uitspraken zijn wij inmiddels gewend. Maar dat een burgemeester van nota bene PvdA-huize zich schuldig maakt aan het opwerpen van een stigma voor een deel van zijn eigen bewoners kan niet.”

“De uitspraken van burgemeester Boelhouwer zijn onacceptabel. Het ontbreekt de beste man ook aan kritische zelfreflectie, aangezien hij gisterenavond slechts opmerkte dat zijn uitspraken onhandig waren. Wij eisen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, hardop excuses maakt aan alle 2400 inwoners van Turkse komaf in zijn gemeente en uiteindelijk de eer aan zichzelf houdt en aftreed,” aldus Selçuk Öztürk.

Discriminatie neemt helaas in Nederland toe. Discriminatie en racisme accepteren wij in onze samenleving niet, vooral niet bij de overheid. Daarom wil DENK een R-register (Racisme-register) waar uitingen van racisme worden geregistreerd en het voor de geregistreerde onmogelijk wordt om voor een overheidsorganisatie te werken.


Jongeren zijn wel geïnteresseerd in politiek

Proef Binnenhof, dat is de titel van een nieuw YouTube-kanaal waartoe studenten politicologie van de Universiteit van Amsterdam het initiatief voor hebben genomen. Doel van het kanaal is om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Kamerlid Kuzu werd vandaag door de programmamakers op het Binnenhof geïnterviewd: "Hoe denkt DENK politiek interessant te maken voor jongeren?"Wij denken dat jongeren wel degelijk in politiek geïnteresseerd zijn maar dat er meer diversiteit (leeftijd, geslacht, etnische achtergrond) in de Kamer moet komen en dat zij meer directe invloed op het beleid zouden moeten hebben. Dat kan door meer inzet van interactieve media.


DENK denkt aan ondernemers

Kredietverlening MKB in Nederland verloopt stroef, aldus DENK-Kamerlid Öztürk. Uit een studie van De Nederlandsche Bank blijkt dat 45 procent van de MKB-kredietaanvragen door banken wordt afgewezen. Geen financiering betekent: geen banen, geen stageplekken, geen groei. Dat kan en moet anders.Kredietunies kunnen een rol spelen bij het terugdringen van het afwijzingspercentage. Nog mooier: als de slagkracht van deze unies vergroot kan worden door het aanbrengen van een hefboom op de kredieten van de kredietunies. En banken zo dwingend mogelijk aan te moedigen mee te financieren.

Een voorbeeld: stel een hefboom met een factor 2. Een kredietunie leent een bedrijf 100.000 euro, de bank doet daar dan 200.000 euro bovenop. Op die manier wordt de 500 miljoen van Mulder en Nijboer (zij zijn de initiatiefnemers tot het instellen van een kredietunie) in één klap 1,5 miljard! Als banken zien dat het werkt, gaan ze voor een factor 5 meefinancieren. Dan wordt de 500 miljoen van Mulder en Nijboer ineens 3 miljard! Het MKB kan en wordt dan echt de motor van de Nederlandse economie.


ABN AMRO moet staatsbank blijven

ABN AMRO moet staatsbank blijven totdat kredietaanvraag MKB op zelfde niveau Duitsland en Frankrijk ligtDENK vindt dat ABN AMRO haar kerntaken zoals kredietverlening aan bedrijven en hypotheekverstrekking aan burgers weer naar behoren moet vervullen. Pas dan kan de bank eventueel naar de beurs.Kamerlid Kamerlid Öztürk: ”Tijdens de kredietcrisis zijn de banken – terecht - met belastinggelden gered. Maar wat zien wij nu het weer goed gaat? Diezelfde banken gaan op hun geld zitten. Bedrijven krijgen nauwelijks kredieten en burgers krijgen bijna geen hypotheek. In Nederland worden 45% van de kredietaanvragen door MKB-bedrijven afgewezen! In Duitsland en Frankrijk is dat slechts 15%. Alleen Griekenland doet het in Europa slechter.

Het huidige BBBBonus-model: Burger, Belasting, Bank, Bonus moet het BBBBurger model worden: Burger, Belasting, Bank, Bedrijf/Burger.”Vandaag werd in de Tweede Kamer een debat gevoerd over de ABN AMRO. In dit debat heeft Kamerlid Öztürk bovenstaande voorgesteld

 


DENK presenteert Ketenaanpak Discriminatie

DENK-Kamerlid Kuzu presenteerde de ketenaanpak discriminatie tijdens het Algemeen Overleg Discriminatie aan de Ministers Plasterk en Asscher op dinsdag 1 april jl.
De aanpak bestaat uit vier onderdelen:
1. Bewustwording: In de samenleving is een stijgende tendens van discriminatie te zien. Wij zien het als taak van de overheid om meer bewustwording te creëren in de samenleving over wat discriminatie met het slachtoffer doet.2. Meldingsbereidheid: de weg naar antidiscriminatiebureaus moet makkelijker te vinden zijn. En er moet  gewerkt worden aan de bereidheid om aangifte te doen van discriminatie. Maar tegelijkertijd moet de politie aangiften van discriminatie serieus nemen en serieus behandelen.

3. Vervolging: Het OM dient meer capaciteit te krijgen om tot vervolging over te gaan. Zo zal uiteindelijk ook de meldingsbereidheid van de gediscrimineerde toenemen. Nu is slechts in 80 van de 3600 gevallen overgegaan op vervolging.

4. Strafmaat:  DENK pleit voor zwaardere en passendere straffen wanneer discriminatie wordt bewezen. Het steekt ons dat voor de racistische opmerkingen bij de Oranje-selfie van Leroy Fer er slechts drie boetes zijn uitgedeeld. En  aan alcoholisten kan, wanneer zij de fout ingaan, een EMA ofwel Educatieve Maatregel Alcohol worden opgelegd. Wij pleiten voor een EMD: een Educatieve Maatregel Discriminatie! Want ook racisten zijn te genezen!

ketenaanpak discriminatie beweging denk
ketenaanpak discriminatie beweging denk

Kuzu en Öztürk lanceren nieuwe beweging DENK

DENK is de naam van de nieuwe politieke beweging die door de Tweede Kamerleden, Tunahan Kuzu en Selҫuk Öztürk op 9 februari 2015 is gepresenteerd. Ook is het politiek manifest van DENK bekend gemaakt. Tunahan Kuzu wordt de leider van de nieuwe beweging.

In Nederland is onbalans omdat de politiek is verhard, verruwd en verrechtst. Het is tijd voor een stevig tegengeluid. DENK is een beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtstaat. DENK streeft ernaar de kloof tussen politiek en burgers te dichten. Zij wil de verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden en een stem geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek. DENK wil Nederland aanzetten tot denken.

DENK is er voor alle inwoners van Nederland en komt op voor de belangen van alle inwoners in Nederland. DENK is klaar met integratie, het gaat om wederzijdse acceptatie. Het mag geen verschil maken of je ouders geboren zijn in Amsterdam of Agadir. DENK pleit voor het invoeren van een R-register (Racismeregister) voor overheidsorganisaties. Tunahan Kuzu: “Racisme en discriminatie accepteren wij niet. Niemand, en zeker de overheid niet, mag daar aan meedoen. Daarom pleiten wij voor een R-register waar uitingen van racisme worden geregistreerd en het voor de geregistreerde onmogelijk wordt om voor een overheidsorganisatie te werken.”

DENK is bewust een politieke beweging en geen partij. Tunahan Kuzu verwoordt het als volgt: “Beweging zorgt voor gedragen en blijvende verandering in de samenleving van onderop. De gevestigde politieke orde staat ver van de samenleving. Zij stuurt van bovenaf. Wij willen de politiek interactief maken en dichter bij de burgers brengen. Met de huidige communicatietechnologie kan dat.”

De komende periode wordt gewerkt aan het verder opbouwen van de nieuwe beweging. DENK wil deelnemen aan de eerstvolgende landelijke verkiezingen. Tot die tijd wordt het geluid van DENK vertegenwoordigd door de Groep Kuzu/Öztürk.