DENK wil gaskraan Groningen verder open

Verminderen van gaswinning is schijnoplossing
DENK wil de gaskraan in Groningen opendraaien. Dat staat in ons alternatieve plan ‘Over veiligheid polder je niet!.’ Volgens DENK is het verminderen van de gaswinning een schijnoplossing die alleen schijnveiligheid creëert. Daarom pleit DENK voor een structurele oplossing: bewoners uit het risicogebied volledig uitkopen, van het risicogebied een natuurgebied maken en daarna de gaskraan verder opendraaien. Met de extra gasbaten kan de uitkoop van de bewoners en de aanleg van het natuurgebied gefinancierd worden.

In de hoorzitting over de gaswinning in de Tweede Kamer op 28 januari 2015 was er brede consensus: ook bij verminderde gaswinning zullen de aardbevingen blijven bestaan. Rob Govers – onderzoeker bij de Universiteit Utrecht - stelt dat met het verminderen van de gaswinning de veiligheid niet is geborgd. Volgens hem zal de klap dan nog steeds komen. Het huidige beleid van de Minister – gaswinning een beetje terugbrengen en focussen op restauratie en preventief versterken – is niet meer dan goedbedoelde symptoombestrijding.

Öztürk: “Herstel en preventief versterken is natuurlijk voor bewoners een drama. Een drama dat ook bij mindere gaswinning zal blijven bestaan. Daarom zeggen wij: niet doormodderen op de huidige weg, maar durf een totaal ander pad in te slaan. Geef bewoners weer perspectief! Dat kan door ze gezamenlijk een nieuwe start te laten in een nieuw gebied in de provincie. Bijvoorbeeld in krimpgebieden die door de komst van de nieuwe bewoners hun noodzakelijke voorzieningen veilig kunnen stellen, zoals scholen en postagentschappen.”

“Natuurlijk gaat het verhuizen niet zonder pijn. Daar hebben wij alle begrip voor. Daarom is het extra belangrijk dat bewoners inspraak hebben over de nieuw te vormen woongebieden en ze zelf bepalen met wie en hoe ze precies gaan wonen,” aldus Öztürk.

Het plan is financieel haalbaar. De uitkoop wordt gefaseerd ingevoerd. DENK stelt voor om te beginnen met het meest risicovolle gebied in de gemeente Loppersum. In de ruwe berekening in het plan kost dat ongeveer 1,6 miljard euro. Als de productie in Loppersum teruggebracht wordt van de huidige 3 miljard kubieke meter naar de oorspronkelijke 15 miljard kubieke meter verdient de Staat jaarlijks ongeveer 2,4 miljard euro extra. Deze extra inkomsten zijn voldoende om in één jaar de uitkoop van de gemeente Loppersum te financieren en een natuurgebied aan te leggen. En om bij succes in de jaren daarna de rest van het risicogebied uit te kopen. De NAM heeft jarenlang winst gemaakt en zal dus een evenredige bijdrage moeten leveren.


GGZ Friesland kiest voor dure advocaten in plaats van constructieve oplossing

We gaan onze naam en logo niet aanpassen. DENK staat voor een politieke beweging. Met DENK willen wij Nederland aan het denken zetten. GGZ Friesland is een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Twee totaal verschillende organisaties. Bovendien heeft GGZ Friesland niet het alleenrecht op de naam ‘Denk’. Er zijn meer dan 100 organisaties die de naam ‘Denk’ dragen.

Op 16 februari zijn wij vanuit Roermond en Rotterdam afgereisd om een open gesprek te voeren met de heren Jansen en Teer van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De heren waren niet bereid om te komen tot een constructieve oplossing. Wij betreuren dat zeer, omdat nu duurbetaalde zorgverzekeringspremies door burgers worden uitgegeven aan dure advocaten. Geld dat ons inziens aan de kwetsbare cliënten in de geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden besteed.

We wachten de uitspraak van de rechter over dit geschil af en zien deze met vertrouwen tegemoet” aldus de heren Kuzu en Öztürk.


DENK wil compensatiefonds voor bewoners risicogebieden Groningen

Geen excuses maar rechtvaardige tegemoetkoming

DENK wil een compensatiefonds voor de bewoners in Groningen die in de risicogebieden wonen. Jaarlijks moet 10% van de gasbaten in het compensatiefonds worden ingebracht. Na vijf jaar zit er ongeveer 4 miljard euro in het fonds. Daar kun je veel mee doen. Kamerlid Öztürk dient daarvoor vandaag een motie in.

Öztürk: “DENK staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wij vinden het gedraai om de gaskraan heen onrechtvaardig. De gaskraan een beetje minder dichtdraaien lost de problemen niet op. De aardbevingen zullen blijven komen. Daar zijn alle experts het over eens. Ik vind dat kiezersbedrog.”

DENK wil een structurele oplossing waarbij bewoners weer perspectief krijgen. In haar eerder gepresenteerde plan ‘Over veiligheid polder je niet!’ beschrijft DENK het alternatief: bewoners uit het risicogebied volledig uitkopen en van het risicogebied een natuurgebied maken. Met het compensatiefonds kan de uitkoop van de bewoners en de aanleg van het natuurgebied gefinancierd worden. Ook zal de NAM een evenredige bijdrage moeten leveren.

“Ons plan is rigoureus. Ik begrijp heel goed dat het pijn doet om te verhuizen uit je vertrouwde omgeving. Maar de huidige politiek moet ophouden met haar uitzichtloze geklets. Het is mooi dat er excuses gemaakt zijn, maar we moeten echt over de brug komen met structurele oplossingen. Met het compensatiefonds zetten we een concrete eerste stap in de goede richting,” aldus Özturk.


DENK komt op voor de kleine ondernemer

De kleine ondernemers (tot 10 werknemers) zijn de motor van de Nederlandse economie. Zij dragen zorg voor een kwart van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Kamerlid Öztürk vroeg vandaag in het Algemeen Overleg op dinsdag 1 april 2015 aan de Minister van Economische zaken of de Minister de kleine ondernemer tot speerpunt van zijn beleid wil maken.

DENK wil extra aandacht voor de volgende drie punten:
1.Vermindering regeldruk;
2. Goede kredietmogelijkheden door banken aan MKB;
3. Voorkomen dat bedrijven verdwijnen vanwege moeizame opvolging.

Minister Kamp gaf toe dat het met de kredietverlening aan het kleinbedrijf slecht gesteld is, maar weigert de banken aan te pakken. “Ik ben blij met de banken die we in Nederland hebben,” zei Minister Kamp. Kamerlid Öztürk wees hem erop dat we in Europa helemaal onderaan de lijstjes bungelen: in Nederland wordt 45% van de MKB kredietaanvragen door banken afgewezen, terwijl dat in Duitsland en Frankrijk ongeveer 15 procent is. Alleen Griekenland scoort slechter. “We zouden ons hiervoor moeten schamen, in plaats van de banken te verdedigen,” hield Öztürk de Minister voor.