De politiek en onze maatschappij zijn de afgelopen jaren verhard en verrechtst. DENK vindt dat dat anders kan en moet. DENK komt op voor de belangen van alle inwoners van Nederland. Wij verzetten ons tegen de dubbele maat en bestrijden onrechtvaardigheid. Want onrechtvaardigheid zorgt voor onrust in de samenleving en dat werkt onveiligheid in de hand. Wij gaan tegen de tijdsgeest in, omdat wij vinden dat er weer balans moet komen in Nederland.

Missie
Vanuit de samenleving is er een steeds luidere en zichtbaardere behoefte aan een nieuw geluid. Het is tijd voor een stevig tegengeluid. Beweging DENK is een beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtstaat. Beweging DENK streeft ernaar de kloof tussen politiek en burgers te dichten. Wij willen de politiek interactief maken en dichter bij de burgers brengen. Met de huidige communicatietechnologie kan dat. Beweging DENK wil de verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden en een stem geven aan mensen die zich niet gehoord voelen door de gevestigde politieke partijen. Beweging DENK wil Nederland aanzetten tot denken. Beweging DENK komt op voor de belangen van alle Nederlanders. Daarnaast heeft Beweging DENK als doel het bevorderen van de internationale rechtvaardigheid.

Visie
De diversiteit die Nederland rijk is heeft ons land zoveel potentie en meerwaarde te bieden. Vanuit onze houding, inzet en lef zijn wij in staat om de uitdagingen waar ons land voor staat op een frisse en wereldkundige manier te benaderen. Wij zijn in staat om andere invalshoeken te laten zien voor uitdagingen waar ons land voor staat. Wij zien diversiteit daarom als drijvende kracht van onze samenleving. Beweging in de samenleving zien wij volop. In de politiek te weinig. Soms duwt de politiek zelfs een beweging de verkeerde richting op. Zo hebben wij gezien dat de politiek in zijn algemeenheid is verruwd, verhard en verrechtst, waardoor groepen mensen in onze samenleving zich tweederangsburgers zijn gaan voelen. Wij verzetten ons tegen de dubbele maat.