Vluchtelingen uit Moria

Steun DENK

Reguleren migratiestromen

DENK staat voor een humanitair en ruimhartig asielbeleid. Mensen vluchten uit pure noodzaak en verlaten hun huis en haard om aan geweld, armoede en onderdrukking te ontsnappen. DENK neemt daarom afstand van het wegzetten van vluchtelingen als gelukzoekers.  DENK vindt dat Nederland meer verantwoordelijkheid moet nemen om mensen een veilige plek te bieden. Vluchtelingenstromen en migratiestromen moeten echter wel beheersbaar zijn en dat vereist regulering. DENK vindt daarom:

  • Dat de grondoorzaken van migratie aangepakt moeten worden. Dat betekent dat Afrikaanse landen niet leeggeroofd mogen worden door westerse grootkapitalisten en Chinese staatskapitalisten. Ook is DENK enorm terughoudend in militaire interventies die regio’s en  landen destabiliseren
  • Er in eerste instantie gestreefd moet worden naar opvang in de regio. Landen die vluchtelingen opvangen moeten daarvoor ruimhartig gecompenseerd worden. Wanneer er sprake is van een te grote stroom dient er gewerkt te worden aan verdere verspreiding over meerdere landen
  • Dat er gestreefd moet worden naar het sluiten van deals met landen aan de buitengrenzen van Europa, zoals de EU-Turkijedeal. Daarbij is het van belang dat er gehandeld wordt volgens  internationale verdragen
  • Dat de Dublinverordening over asiel herzien moet worden
  • Landen aan de buitengrens van de Europese Unie, zoals Italië en Griekenland, dienen ruimhartig financieel gecompenseerd te worden door de overige lidstaten om adequate voorzieningen te treffen
  • Dat vluchtelingen en asielzoekers eerlijk worden verdeeld in Nederland tussen gemeenten
  • Dat Nederland ruimhartig is in het opvangen van kwetsbare vluchtelingenkinderen, voornamelijk weeskinderen. De taakstelling die Nederland op zich neemt qua opvang van vluchtelingen  wordt verhoogd
  • Dat we mensensmokkelaars moeten bestrijden door vluchtelingen in landen van herkomst een kans op een procedure aan te bieden

Word lid van DENK