Op 15, 16, 17 maart 2021 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen moet jij je eerst registreren. Dat kan tot en met 3 februari 2021. Hieronder vind je meer informatie over hoe jij kunt stemmen vanuit het buitenland.

 

Vanuit het buitenland

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de Tweede Kamerverkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan bij de verkiezing op verschillende manieren deelnemen aan de stemming. Als hij niet meer staat ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens moet hij zich hiervoor eerst laten registreren als kiezer in het buitenland. Vervolgens kan hij bij schriftelijke volmacht, met een kiezerspas of per brief stemmen. Is deze situatie van toepassing, klik dan op: Kiezers buitenland Nederland, niet ingeschreven in Nederland. Een kiezer die op de dag van de verkiezing in het buitenland is, maar nog wel in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kan per brief of per onderhandse of schriftelijke volmacht stemmen. Is deze situatie van toepassing, klik dan op: Stemmen als u in Nederland woont maar tijdelijk in het buitenland verblijft.

Een verzoek om als kiezer in het buitenland te worden geregistreerd, moet worden gestuurd naar het Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Ook kan de kiezer het registratieverzoek sturen naar het hoofd van de consulaire post waaronder zijn woonplaats valt – deze stuurt het verzoek door naar Den Haag. Kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten moeten zich laten registreren bij de Nederlandse vertegenwoordiging op hun eiland. Zie Kieswet art. D 3. Voor meer informatie ga naar: Hoe kunt u zich registreren als kiezer in Aruba, Curaçao of Sint Maarten? of ga direct naar het formulier.

Indiening registratieverzoeken

Registratieverzoeken kunnen vanaf 6 maanden voor de dag van de verkiezing worden ingediend en moeten uiterlijk 6 weken voor de dag van stemming zijn ontvangen. Zie Kieswet art. D 3, art. D 3a en art. D 3b. Buiten verkiezingstijd is registratie als kiezer niet mogelijk. Wel kunnen kiezers zich dan aanmelden bij Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. In dat geval worden ze automatisch geïnformeerd, zodra er nieuwe verkiezingen komen. Bij het registratieverzoek moet de kiezer aangeven of hij per brief, bij volmacht of met een kiezerspas in persoon in Nederland in een stembureau naar keuze wil stemmen. Zie Kieswet art. L 8, art. K 3 en art. M 1.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Een kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog steeds staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kan een verzoek tot stemmen bij schriftelijke volmacht, stemmen met een kiezerspas of stemmen per brief indienen bij de gemeente waarin hij als kiezer is geregistreerd. Zie Kieswet art. L 8, art. K 3 en art. M 1.

Stemmen met een kiezerspas

Met een kiezerspas kan een kiesgerechtigde die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, maar op de dag van stemming in Nederland is, stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Stemmen bij volmacht

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan per schriftelijke volmacht zijn stem uitbrengen. Zie Kieswet art. L 9. Staat hij of zij nog in een Nederlandse gemeente ingeschreven, dan stuurt degene het verzoek voor de schriftelijke volmacht naar de gemeente of verleent een onderhandse volmacht.

Stemmen per brief

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan bij zijn registratieverzoek vragen per brief te stemmen. Na registratie ontvangt hij of zij een briefstembewijs, stembiljet, envelop voor het stembiljet, retourenvelop en handleiding. Zie Kieswet art. M 2 en art. M 6. Het briefstembewijs en stembiljet moeten in de retourenvelop naar de gemeente Den Haag, het briefstembureau ter plaatse of naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat ter plekke worden gestuurd. Zie Kieswet art. M 6a en art. M 7. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de dag van stemming om 15.00 uur bij het briefstembureau zijn.

Briefstembureaus

De gemeente Den Haag of de minister van Buitenlandse Zaken kunnen briefstembureaus aanwijzen waar kiezers in het buitenland per brief kunnen stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezing in 2012 waren 22 Nederlandse ambassades aangewezen als briefstembureau.

Meer informatie?

Op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl vind je uitgebreide informatie en formulieren.