Van Maassluis naar Rotterdam
Ik ben opgegroeid in Maassluis, een stad tussen Rotterdam en het Westland in. Toen ik in de tweede klas van de middelbare school zat, kwam ik eens thuis met een heel slecht rapport. Toen mijn vader dat zag, pakte hij mij bij mijn oor en zei: ‘Tunahan, als je nog eenmaal met zo’n rapport thuis komt, dan ga je naar het westen om er in de kassen te werken. Als je je best doet, dan kun je naar Rotterdam voor een kantoorbaan.’ Ik ben me toen van kleins af aan bewust geweest van deze woorden, en ik ben toen ook meer mijn best gaan doen op school. De ambitie werd dan ook een kantoorbaan in het oosten.

Van kantoorbaan naar de politiek
Ik ben opgevoed met de gedachte om naar Rotterdam te gaan, en de eerste mogelijkheid die ik kreeg om naar Rotterdam te verhuizen greep ik dan ook aan. Dat was ook het jaar waarin de aanslagen op de Twin Towers plaatsvonden, en daaropvolgend verschillende aanslagen in Europese steden. Ook zag ik in de stad dat de verschillen tussen verschillende mensen veel meer zichtbaar waren. Ik vroeg me altijd af hoe het toch kon dat mensen in een hoekje werden gedrukt waar ze eigenlijk niet thuis horen. Ik verzette me daartegen, en wilde daar graag verandering in brengen. Een instrument om verandering in de samenleving te bewerkstelligen is de politiek. De politiek is ook zo interessant, dat ik nu ook constant denk dat mijn opdracht hier nog lang niet klaar is. En zo ga je dan ook door.

Zijn wie je bent
Het mooie van Nederland is dat je op papier zou moeten kunnen zijn wie je bent. Dat je het recht hebt om je religie te belijden, om je mening te uiten en om je te verenigen. Al die rechten zijn verankerd in de Grondwet, en in die zin heeft Nederland misschien wel één van de mooiste constituties ter wereld. Wat je echter ziet is dat die rechten steeds meer onder druk komen te staan. Iedereen was recentelijk bijvoorbeeld Charlie, maar het gaat niet vaak genoeg over degenen die Charlie niet willen zijn. Dat is een beetje vreemd in onze samenleving, en dat is iets waar we aan willen werken. We willen mensen een spiegel voorhouden om na te denken.