Tunahan Kuzu

DENK is het enige juiste antwoord voor de toekomst van Nederland. Jarenlang heeft iedereen kunnen zien dat groepen mensen op basis van hun etnische achtergrond of religie soms subtiel, maar vaak ook openlijk werden uitgesloten. Steeds meer mensen kregen het gevoel er niet bij te horen, ondanks hun bijdrage aan de samenleving. Die mensen behoren de waardering en het respect te krijgen die zij verdienen. Die mensen zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. DENK geeft deze mensen een stem in de politieke arena. Voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland. Niet alleen voor hunzelf, maar ook voor de generaties die na ons komen.

Naar de Tweede Kamer neem ik een hoop ervaring in zowel de lokale en landelijke politiek. Verder ook een bewezen politieke antenne waardoor er altijd een signaal is van de zorgen en behoeften van mensen naar de Tweede Kamer.

In de Tweede Kamer ga ik het werk wat we doen blijven voortzetten. De rode draad in mijn politieke loopbaan is altijd geweest dat ik de tweedeling in de samenleving wilde bestrijden. Daar moet nu ook een tandje bij. Wij mogen niet toestaan dat er schijntegenstellingen worden gecreëerd tussen groepen mensen op basis van achtergrondkenmerken, terwijl zij in hetzelfde schuitje zitten. Iedereen heeft last van hogere zorgpremies en stijgende huren. Toch blijft het allerbelangrijkste voor mij dat ik een groep enthousiaste jonge politici mijn ervaringen meegeef zodat het geluid van DENK door blijft klinken in de toekomst op zowel landelijk als gemeentelijk niveau.

Thema's verkiezingsprogramma 2021 - 2025

#DENKanders

Wij streven ernaar de kloof tussen de burger en politiek te dichten en een stem te geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek. DENK strijd voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland.

Verkiezingsprogamma

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via [Download niet gevonden].

Desktopversie 'DENK anders'

Manifest DENK

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Manifest DENK (9082 downloads ) .

Desktopversie 'DENK Manifest'

[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”2827″ ][/3d-flip-book]