Beweging DENK neemt altijd zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website en de bijbehorende bronnen. Ondanks dat kan Beweging DENK niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Beweging DENK beheert de website in Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor het gebruik vanuit of in andere landen.

Beweging DENK kan niet garanderen dat de website te allen tijden goed functioneert. Het is niet toegestaan dat u bij het gebruik van deze website andere bezoekers stoort, het functioneren van de website in gevaar brengt, of de informatie en software aantast.

Op de website wordt verwezen naar informatie of websites van derden. Beweging DENK wijst iedere aansprakelijkheid voor deze informatie of websites nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik wilt maken van deze informatie van derden, dan is dit voor uw eigen rekening en risico.

De berichten die u verzendt naar Beweging DENK per email kunnen onderschept of gemanipuleerd worden. Daarom adviseren wij u om geen geheime of gevoelige informatie per email naar Beweging DENK te verzenden. Bij het verzenden van e-mails naar Beweging DENK accepteert u het risico dat deze onderschept of gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Beweging DENK is niet aansprakelijk voor defecten, virussen of andere onvolkomenheden ten gevolge van het gebruik van deze website. Beweging DENK heeft het recht om de informatie (waaronder deze disclaimer) op deze website te allen tijde te wijzigen.

Beweging DENK gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Opzegging lidmaatschap

Een lid machtigt DENK tot wederopzegging om de lidmaatschapsbijdrage jaarlijks automatisch te incasseren.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzegging is mogelijk door een e-mail met naam, adres en opgaaf van reden te mailen naar [email protected]. Bij ontvangen opzeggingen gedurende het kalenderjaar wordt het lidmaatschap beëindigd per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Het lid blijft zijn rechten als lid behouden tot het einde van het kalenderjaar.

Het beleidsplan

Voor de periode 2015-2016 heeft onze vereniging een beleidsplan geschreven waarin alle relevante zaken voor deze periode beschreven staan. U kunt het beleidsplan voor de periode 2015-2016 downloaden via onderstaande button in pdf-formaat. Klik hier voor het Beleidsplan Beweging DENK.