Wonen en Volkshuisvesting

Volkshuisvesting in de vorm van een betaalbare en goede woning voor iedereen is volgens DENK een kerntaak van de regering. Dat schrijft de Grondwet ook voor. Op dit moment pakt de overheid echter onvoldoende regie op het onderwerp wonen. Daarom spreekt DENK weer van volkshuisvesting, waarbij betaalbaar wonen voor iedereen het doel is.

DENK anders