Zorg en Volksgezondheid

Hoe belangrijk een eerlijke en gebalanceerde zorg is, werd duidelijk tijdens de coronapandemie. Juist daarom vindt DENK het van belang om de zorg te benaderen vanuit de opbrengst voor de samenleving als geheel. Om de basale kenmerken van ons zorgstelsel, namelijk solidariteit en toegankelijkheid te behouden, moet er stevig geïnvesteerd worden in de gezondheidszorg. Alleen zo is het mogelijk om betaalbaarheid en kwaliteit te waarborgen.

DENK anders